INRIKES Skolelever som uttrycker systemkritiska åsikter måste ”fångas upp”. Detta anser regeringen som under torsdagseftermiddagen höll ett möte med ”experter” för att diskutera hur ”högerextremismens framfart” kan stoppas.

Under torsdagen höll regeringen ett krismöte med anledning av attacken mot ett antifascistiskt möte i Gubbängen. Samtidigt höll skolminister Lotta Edholm (L) och utbildningsminister Mats Persson (L) ett så kallat rundabordssamtal med Segerstedtinstitutets föreståndare Christer Matsson, som i decennier använt ”forskning” för att bekämpa nationella grupper.

Regeringen ville genom mötet ta reda på hur skolan kan bli bättre på att ”fånga upp och stötta elever som är i farozonen eller som redan radikaliserats” så att ”högerextremismens framväxt i Sverige ska strypas”, skriver DN.

— Det saknas rutiner och kunskap på våra skolor kring hur man hanterar en elev som har högerextrema åsikter och extremism i allmänhet. Det är ett stort problem, säger Mats Persson till tidningen.

Christer Mattsson hävdade att grupper utanför Nordiska motståndsrörelsen är oförutsägbara när det gäller våldsanvändning. Huruvida någon incident förutom Gubbängen har tagits upp som exempel framgår dock inte i DN:s artikel.

— Vi har sett en återgång till en mer subkulturell högerextrem miljö där det inte finns en centralt sammanhållande kraft och där man heller inte reglerar våldsanvändandet. Våldsanvändandet blir mer spontant, säger han till tidningen.

Framförallt vill regeringen satsa på gamla bruksorter som traditionellt haft en stark nationalsocialistisk närvaro. Enligt Mattsson finns det personer som ”växer upp i en familj som saknar tilltro till demokrati och bor i ett närsamhälle som har lägre grad av demokratisk tilltro”.

— Det finns delar av samhället där de här värderingarna inte alls når fram. Jag tror att om man ska satsa mer pengar så måste vi lära oss mer om hur vi ska rikta medlen så vi inte lägger mer pengar på det vi redan gör bra, utan på det vi är sämre på, säger skolminister Lotta Edholm.