Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Terrorist-listan nära 100% längre på sex år

Ansvarig myndighet medger många felangivelser Upprättelse ändå hart när omöjligt att få.

FBI uppges förfölja oskyldiga medborgare som metod att “ragga” informanter

POLITISKT FÖRTRYCK. En amerikansk icke brottsmisstänkt medborgare hamnar på FBI:s ”terroristövervakningslista” samt ”Inte-flyga-lista”. Man utsätter hans familj för förföljelse, hot och kränkningar i åratal – för hans vägran att bli informant åt dem.

FBI jämställer nu vita nationalister med IS-terrorister

USA. Vita nationalister terrorklassas för att lättare kunna gripas och fängslas.