Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Överviktiga barn ett ökande problem i Storbritannien

HÄLSA. Barn som klassas som mycket överviktiga har dubblerats på bara ett år i Storbritannien. Problemet med fetma kommer att överbelasta sjukvården menar man.

Dagens unga blir allt mer ohälsosamma – riskerar att dö yngre än sina förfäder

HÄLSA. I en ny rapport från Världshälsoorganisationen framgår det att dagens unga européer riskerar att dö yngre än sina far- och morföräldrar. Orsaken är att de röker, äter och dricker för mycket skräpmat.

Studie: “tv-tittande barn blir soffpotatisar som vuxna”

HÄLSA. Enligt en brittisk studie kommer barn som tittar mycket på TV även att göra det när de blir större, något som även gör att hälsan blir lidande.