Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Är vi mitt i den fjärde industriella revolutionen utan att märka det?

DEN FJÄRDE INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN. I den stora omställning som kallas den ”Fjärde industriella revolutionen” ingår bland annat övergången till att använda drönare för exempelvis varuleveranser. Men den smarta tekniken kan även användas för massövervakning och som ett verktyg för makten att spionera på medborgarna.

Airbus utvecklar bioteknisk bomb-sensor

TEKNIK. Flygplanstillverkaren Airbus håller på att i samarbete med teknikföretaget Koniku utveckla en elektronisk ”näsa”. Syftet är att känna av om passagerarna bär på explosiva ämnen men man hoppas att i framtiden även kunna upptäcka virus.

Kritiskt tänkande – allt mer sällsynt i dagens uppkopplade vardag

TEKNIKSAMHÄLLET. I dagens samhälle där många är uppkopplade dygnet runt, låter man bekvämligheten styra och det kritiska tänkandet uteblir. Denna digitaliserade och uppkopplade teknik drivs framåt av kommersiella intressen. Risken är att människor slutar söka utmaningar och istället förslappas och fördummas. Detta aktualiseras nu av en professor i informationsvetenskap.

Barn i Sverige tillbringar mer tid framför skärm än ute i naturen

SVERIGE. Enligt en ny SIFO-undersökning av Världsnaturfonden WWF spenderar barn i Sverige mer tid framför en skärm än ute i naturen. Så mycket som 58 procent av barnen spenderar fem timmar eller mer framför dator, mobil eller surfplatta per dag. Världsnaturfonden presenterar en ny SIFO-undersökning där det framkommer att barn i Sverige tillbringar långt mer […]