TEKNIKSAMHÄLLET. I dagens samhälle där många är uppkopplade dygnet runt, låter man bekvämligheten styra och det kritiska tänkandet uteblir. Denna digitaliserade och uppkopplade teknik drivs framåt av kommersiella intressen. Risken är att människor slutar söka utmaningar och istället förslappas och fördummas. Detta aktualiseras nu av en professor i informationsvetenskap.

övervakning

Jan Nolin är professor i biblioteks- och informationsteknik vid högskolan i Borås. Han lyfter nu i en vetenskaplig artikel frågan kring kritiskt tänkande i förhållande till dagens allt mer uppkopplade och digitaliserade samhälle. Han menar att när bekvämlighet är den största drivkraften finns risk att människor blir allt mer förslappade och fördummade.

— Men när vi får det, är det inte den belöning vi vill ha. Vi människor drivs av att arbeta med utmaningar, vi blir uttråkade om vi inte får utmaningar, om allt bara serveras för oss, säger Nolin.

Frågan är när bekvämlighetens gräns gått för långt och det kritiska tänkandet försvinner helt och hållet.

— Jag menar att vi är ganska nära den. Vi leds fram på vår väg under vår arbetsdag till olika ställen. Vi serveras information ”just in time”. Mycket av det som matas fram är ju reklamdrivet. Vi kan få den här informationen serverad precis när vi går förbi en affär. Här finns ett extraerbjudande på något som du verkligen behöver. Vi blir länkade som en marionettdocka, säger Nolin.

Nolin aktualiserar i sin artikel vikten av kritiskt tänkande och ifrågasätter om den nya tekniken verkligen är så gynnsam för oss som de kommersiella intressen som ligger bakom det hela vill få oss att tro.

— Det sker en omfattande finansiering av teknikinriktad forskning, alltså att producera ny, effektiv, ”cool” och bekväm teknik – men väldigt lite kring att reflektera kring den här tekniken och om det verkligen är en teknik vi vill ha, förklarar Nolin.

Ett exempel på teknik som drivs fram i rasande tempo utan att allmänheten egentligen har vare sig genuint intresse eller behov av det hela, är de förarlösa fordon som Nordfront tidigare rapporterat om. Enligt forskning från Storbritannien tycker många människor om att köra bil. Frågan är då varför det jobbas stenhårt på att ta fram teknik som i själva verket kan visa sig vara en bekvämlighetsfälla snarare än något som gynnar mänskligheten?

Källa:
Smarta prylar hjälper oss – men kan vår bekvämlighet gå för långt?

 


  • Publicerad:
    2016-09-18 10:50