Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sverige alltjämt bedömt som näst mest korrupt i Norden

TI: Danmark och Finland minst korrupta ”Svenska regeringen behöver förbättra sitt arbete.”