Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Upprustning och krigshets – en trend i hela världen

Några få konflikter och intressen driver på  2000 miljarder dollar till militära ändamål under 2021.

Polsk minister räknar med krig mot Ryssland

”Maximal upprustning krävs” Vapenfond utanför budgeten: 6,5 – 8,5 miljarder dollar.