MEDIA Tidöregeringens utredning kring hur public service ska skötas är nu klar. Bland annat föreslår man en minskad närvaro i sociala medier och ett stopp på textbaserade nyheter.

Public servicekommittén, under ledning av den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund, har nu presenterat sin utredning för kulturminister Parisa Liljestrand (M). Utredningen innehåller riktlinjer för hur SVT, SR, och UR ska regleras framöver.

Utredningen föreslår en samordning av de tre public servicebolagen och efterlyser en minskning av deras närvaro på sociala medier samt en reduktion av det textbaserade utbudet på nätet.

Trots de föreslagna förändringarna, understryker kommittén att public serviceuppdraget bör behålla en bred och omfattande formulering utan att bli föremål för överdriven detaljreglering.

Utredningen har dock mötts av motstånd från oppositionen, som är kritisk till flera av de ändringar som Tidöpartierna föreslagit i sista stund. Oppositionen har som svar på detta lämnat in en reservationstext till förslaget.

En särskilt öm punkt är finansieringen av public servicebolagen. Tidöpartierna föreslår att sänka den årliga ökningen av anslag från två procent till en procent, en ändring som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för SVT, SR, och UR, som under 2024 erhöll 9,1 miljarder kronor.