NORGE. Från och med 2017 får tio muslimska namn en egen namnsdag i Norge. Bland dessa namn finns Mohammad som sedan 2014 är det vanligaste namnet bland nyfödda pojkar i Oslo.

Från och med 2017 får tio muslimska namn plats i den norska almanackan. Ett av namnen är Mohammad, som numera är det allra vanligaste namnet bland nyfödda pojkar i Oslo.

Redan år 2014 visade statistik från Statistisk Sentralbyrå, SSB, att Mohammad var det vanligaste förnamnet på pojkar som föds i Oslo. Sett över hela Norge hamnar Mohammad på plats 35 i statistiken.

Solveig Wikstrøm, rådgivare vid Universitetet i Oslo som är ansvarig för namnsdagskalendern, har satt en minimigräns på att 450 personer ska bära namnet för att namnet ska få en egen namnsdag. Wikstrøm säger att hon endast väljer ut namnen efter hur vanliga de är. De arabiska/muslimska namnen valdes ut för att de är några av de vanligaste utländska namnen i Norge.

Hon säger att så många norrmän som möjligt ska få namnsdag oberoende av bakgrund.
De arabiska namnen får plats i kalendern tillsammans med ursprungliga namn, så de kommer alltså inte att ersätta de norska namnen.

Här är de arabisk/muslimska namnen som får egen namnsdag i Norge 2017:

• 6 januari: Aisha, 725 bärare.
• 16 januari: Hassan, 1206 bärare.
• 2 februari: Omar, 1252 bärare.
• 18 februari: Fatima, 1268 bärare.
• 7 mars: Ali, 3258 bärare.
• 16 april: Mohammad, 4119 bärare. Flera alternativ tilläggs.
• 16 mai: Samira, 498 bärare.
• 21 juni: Ahmed, 2486 bärare. Ahmad kommer med som alternativ.
• 10 juli: Amina, 1127 bärare.
• 8 augusti: Yasmin, 555 bärare.

2011 gjordes en mindre justering i den svenska almanackan. Bland annat den 28 augusti delar numera Leila namnsdag med Fatima istället för Gurli.

Källor:
Nå får Mohammad navnedag i Norge
Namnsdagar i Sverige
Muhammed vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Oslo


  • Publicerad:
    2016-11-13 14:45