TJECKIEN. Senaten som utgör den ena halvan i det tjeckiska parlamentet har godkänt att vapen får användas för att försvara sig själv och andra.

Scorpion EVO 3, en i Tjeckien tillverkad 9mm kulsprutepistol. Foto: MarcusBurns1977 (CC BY 3.0)

Som ett svar på EU:s allt restriktivare vapenlagar röstade senaten i Tjeckien under gårdagen ja till att skriva in i grundlagen att det är en grundläggande rättighet för landets medborgare att försvara sig själva och andra med hjälp av vapen. Senaten är den övre kammaren i landets parlament och den undre kammaren har redan röstat för ändringen.

”Rätten att försvara sitt eget liv eller en annan persons liv även med hjälp av ett vapen är garanterad under de villkor som fastställs av lagen”, lyder den nya paragrafen som nu också ska godkännas av presidenten och väntas träda i kraft antingen i början av augusti eller september.

Förutom att grundlagsändringen blir en signal till EU från medlemsstaten Tjeckien kommer det också göra det svårare för tjeckiska politiker att i framtiden inskränka medborgarnas rätt till vapen och självförsvar genom den vanliga lagstiftningen som är underordnad grundlagen.

— Att avväpna medborgarna medför inte mer säkerhet, för de kriminella införskaffar sina vapen illegalt, ska den tjeckiske högerpolitikern Martin Cervicek ha sagt i parlamentet innan omröstningen.

Initiativet till lagändringen kom från en namninsamling som samlade 102 000 underskrifter efter att jägare och andra vapenägare startat den som svar på EU-kommisionens strävan att begränsa tillgången på vapen, lagliga såväl som olagliga, inom EU.

Relativt få engelskspråkiga medier har valt att rapportera om nyheten. La Prensa Latina och Expats.cz som är en tidning som vänder sig till tjecker bosatta utomlands är två publikationer som ändå har uppmärksammat nyheten.

Tjeckien var 2016 det EU-land som hade lägst arbetslöshet och landet anses vara en av de mest ekonomiskt framgångsrika forna kommuniststaterna i östra Europa. Landet har också en stark vapenindustri där företaget Česká zbrojovka (CZUB) är en av världens tio största tillverkare av mindre eldvapen.


  • Publicerad:
    2021-07-22 14:00