HBTQP Människor rasar över att trans-aktivisten och professorn Allyn Walker försökt normalisera pedofili i en doktorsavhandling och sedan fortsatt propagera för pedofili på sociala medier.

https://twitter.com/libsoftiktok/status

Allyn Walker är en professor vid Old Dominion University i Virigina och lär ut sociologi och straffrätt. Han är också förespråkare av pedofili.

Nyligen skrev Walker en doktorsavhandling vid namn ”A Long, Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity”. Walker medger själv att Minor-Attracted People (MAP) är ett begrepp som syftar till att skönmåla pedofili och pedofiler.

Detta säger Walker i en intervju som publicerats på Youtube som nu fått stor spridning. I intervjun säger Walker att MAP är ”mindre stigmatiserande än andra termer som pedofil” och att pedofiler som hyser attraktioner till barn inte behöver vara sexförbrytare. Han säger också att det inte är omoraliskt att vara en så kallad MAP-person.

Att Walker försvarar pedofili men samtidigt säger sig vara emot pedofila övergrepp på barn, har inte fått människor att bli mindre oroliga. Många har reagerat på att han försöker normalisera pedofili och universitetet har nu satt honom på så kallad adminstrativ ledighet, vilket innebär att han för närvarande är borttagen från sin tjänst men inte sparkad och med bibehållen lön.

Påminner om RFSL:s Kjell Rindar

Sättet som trans-professorn försöker legitimera pedofili på har stora likheter med vad RFSL:s förre ordförande och Stockholm Prides invigningstalare Kjell Rindar fört fram. Rindar har bland annat sagt att pedofilen ”är inte sjuk” och att det istället är det omgivande samhällets attityder och ”tabuterror” mot pedofiler som är sjuka. Dessutom bör pedofiler som ”skänker ömhet och kärlek” inte betraktas som sexualförbrytare.

Vem är förbrytaren? Pedofilen som skänker ömhet och kärlek och främjar en naturlig sexual- och personlighetsutveckling eller s.k. normala människor som orsakar förvirring och med tabuterror hindrar den naturliga köns- och personlighetsutvecklingen. Pedofilen är inte sjuk. Han är ensidig i sin sexuella fixering.

Sagt av Kjell Rindar. RFSL eller Stockholm Pride har aldrig tagit avstånd från dessa uttalanden.