PEDOFILI Brottförebyggande rådet beskriver i en ny studie hur pedofiler i ökande utsträckning skaffar sig tillgång till offer genom långsam grooming på sugerdejtingsidor följt av träffar i offrets egen miljö.

Med anledning av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) där pedofilers förändrade groomingbetende analyseras, intervjuas studiens projektledare Lina Fjelkegård i Sveriges Radios Ekot.

— I de ärenden vi har i vårt material med de allra grövsta övergreppen, så har kontakterna skett via sugardejtningsidor inledningsvis, förklarar hon.

Bland de sammanlagt 69 polisutredningar och domar rörande sexuella övergrepp mot minderåriga, som Brå nu tittat närmare på, är offren främst flickor mellan 15 och 17 år, men även pojkar och yngre är vanligt förekommande.

— Det är barn vi talar om här som utnyttjas av vuxna gärningsmän … Av materialet framgår att många unga varit i en utsatt situation. Vissa har varit utsatta för övergrepp sedan tidigare eller har problem med psykisk ohälsa … Depressioner, ångest, självskadebeteenden, och sen då hur det här utnyttjas av gärningspersoner, kommenterar Fjelkegård.

I cirka tjugo fall ska det röra det sig om uppenbar så kallad sugardejting. Lina Fjelkegård berättar att sådana här träffar med övergrepp mot betalning ofta äger rum på morgonen innan offret påbörjar sin skoldag.

— Man har träffats ofta innan skolan på morgonen, och helt enkelt väldigt allvarliga övergrepp i samband med de här träffarna.

En annan undersökning offentliggjord tidigare i sommar beskriver på liknande sätt hur pedofila sexköpare plockar upp sina offer i anslutning till skola – eller behandlingshem.

— Jag tror att det finns en bild av att det här sker på nätterna, på Malmskillnadsgatan, men vi ser snarare att det sker på dagtid, på lunchraster i skolan och i barnets hem, kommenterar Gabriella Kärnekull Wolfe, ombudsman mot sexuell exploatering av barn, till SR.

I en SR-nyhet från tidigare i sommar beskrivs hur gärningsmännen i den här typen av brott, i den mån de överhuvudtaget fälls i en rättegång, ofta tilldelas en villkorlig dom plus böter. Fängelse tilldöms sällan.