HOMOLOBBYN. Kvinnogruppen For Women Scotland stämmer skotska staten för att de tänker omdefiniera kvinnor. Transaktivister hotar dem med våld för det.

Är For Women Scotland feminazister som måste krossas?

Transaktivister som lajvar motsatt kön i Skottland hotar den skotska kvinnorättsgruppen For Women Scotland (FWS) för att de lägger sig i statens kommande lagstiftning om könsrepresentation i offentliga styrelser (Gender Representation on Public Board Act).

FWS har stämt staten i Skottland för att de inom ramen för den nya lagen tänker ”omdefiniera” vad en kvinna är. Kvinnorna i FWS vill inte ha sin identitet som kvinna omdefinierad av staten.

På grund av att FWS opponerar sig mot tilläggen i lagen, har medlemmar i FWS fått motta grova hot om fysiskt våld från könslajvande transaktivister. Dessa har hotat kvinnorna med att de kommer att ”tystas med våld” och få sina ”gaphalsar” inslagna av transpersonerna.

Enligt FWS kommer hoten från specifikt utpekade aktivistgrupper. De hävdar också att de har varit tvungna att öka sin säkerhet och ställa in möten, eftersom de är rädda för sin säkerhet på grund av den ”strida strömmen” av hot som förekommer på internet.

I december förra året tvingades de ställa in ett möte på universitetet i Edingburg efter att ha fått uttryckliga hot via e-post:

Var så säkra, nu har jag er i radarn.

och liknande hot, som:

Jag är säker på att vi snart kommer att träffas.

— Vi har fått emotta hot både online och på gatan för att vi vill ha svar på frågor som hur fängelser avsedda för endast ett kön ska kunna skyddas i ett system som tillåter självdefinierade identiteter, säger Susan Smith som är medlem i FWS.

— Det är skrämmande att bli måltavla, att starta datorn och läsa personangrepp och lögner, och se att de får allt mer stöd i politiska kretsar, fortsätter hon.

— I september 2019 dog medgrundaren av FWS, Magdalen Berns, 36 år gammal. Hennes vänner har fått ta del av de mest motbjudande kommentarer inklusive animationer med skelett som dansar på gravar och variationer på temat ”Magdalen Brenner i helvetet” och kommentarer om att hennes grav används som könsneutral toalett, avslutar Susan Smith bedrövad.


  • Publicerad:
    2020-09-08 21:25