MÅNGKULTUREN. För att ”lösa integrationen” vill politikerna i Trollhättan stänga skolor i så kallade ”utsatta områden” och föra över invandrareleverna till skolor med företrädesvis svenska elever. Nu protesterar föräldrarna till både invandrarbarn och svenska barn mot tvångsintegrationen.

För att ”öka integrationen” vill politikerna i Trollhättan nu stänga fyra invandrardominerade skolor som uppvisar dåliga resultat, rapporterar Aftonbladet. Lösningen är enligt politikerna att skolorna stängs och att eleverna i stället förs över till skolor med svenska barn som har bättre resultat.

Linda Forssén, rektor på Kronogårdsskolan en av de skolor som enligt förslaget ska stängas menar att den viktigaste anledningen till att man vill stänga ner skolorna är att man vill ”höja likvärdigheten” och att ”alla” ska få möjlighet att komma in på gymnasiet.

— Det gör vi inte idag. Skillnaderna är för stora, säger Forsén till Aftonbladet.

— Sedan är ju detta ett försök att minska effekten av segregationen. Där ser man ju tydligt och med all skolforskning att just heterogena elevgrupper där vi kan blanda språk, etnicitet, bakgrund och så vidare är gynnsamt för alla elevers lärande, påstår Forsén till Aftonbladet.

— Och när vi inte kan erbjuda det i den skolorganisation som Trollhättan har idag så är man skyldig att försöka göra en förändring.

Förslaget kritiseras nu både från invandrarhåll och föräldrar till de svenska barnen som ska utsättas för politikernas experiment med tvingande integration.

— Barnen har olika etnisk bakgrund, men de är också svenskar, hävdar en beslöjad kvinna vid namn Amal Abdallah till Aftonbladet.

— Politikerna har redan börjat kränka våra barn i skolan, säger Abdallah till Aftonbladet. De kommer in och säger att våra barn inte är svenska, att de behöver träffa svenska barn. Min dotter är ju svensk!

Många av föräldrar till de svenska barnen är kritiska och anser att det är fel sätt att ”lösa integrationen”. Rita Svensson uppger att hon pratat med många föräldrar som är rädda för att det hela inte ska utlöpa bra.

— Det kommer att bli väldigt stora skillnader, säger Svensson till Aftonbladet. Både avståndsmässigt – hur ska barnen kunna leka med varandra efter skoltid – kulturella värderingar och kunskapsmässigt.

— Vi har redan stora bekymmer och vi undrar hur de konkret har tänkt jobba med det i varje skola, men vi får inga svar, säger hon till Aftonbladet.

På Twitter framkommer att Rita Svensson tidigare var politiker för liberalerna i Trollhättan och då arbetade för att invandrarelever skulle förses med busskort så att de kunde gå i ”medelklassens skolor”:


  • Publicerad:
    2020-10-12 13:30