TURKIET. Natolandet Turkiet skänker avancerade tyska stridsvagnar till jihadister. Underrättelsekällor varnar för ett scenario där invandrade IS-terrorister som utbildats på de tyska stridsvagnarna kan tillgripa dåligt bevakade svenska stridsvagnar och använda i ett kommande inbördeskrig i Sverige.

Underrättelsekällor varnar för att svenska stridsvagnen 122 kan komma att användas i inbördeskrig i Sverige. Foto: CC BY-SA 3.0.

Nya Tider skriver om att den tyska tidningen Bild den 22 november rapporterade att tysktillverkade stridsvagnar av typen Leopard 2 överlåtits av Turkiet till Syriska nationella armén (SNA) som före 2017 kallades Fria syriska armén (FSA). SNA ska även ha erhållit utbildning på Leopard 2.

Av västmedia beskrevs FSA som ”moderata syriska rebeller” vilket var missvisande då de till stor del bestod av utländska jihadister kopplade till terrorgrupper som al-Qaida eller Islamiska staten (IS).

Att Turkiet överför tyska stridsvagnar till tredje part bryter mot Tysklands vapenexportlagar och även mot en slutanvändarklausul som träffades med Nato-partnern vid försäljningen år 2005. Inga villkor ställdes för användandet av stridsvagnarna men Turkiet förbjöds att sälja eller lämna Leopard-vagnarna vidare till tredje part.

Enligt Nya Tiders källor är det Jaysh al-Islam – vilket betyder ”Islams armé” – inom SNA, som ska ha mottagit åtminstone tre pansarfordon varav minst en Leopard 2A4. Gruppen är inte terrorklassad av västmakterna trots att de misstänks ha ett stort antal IS-sympatisörer bland dem.

Under 2015 placerade Jaysh al-Islam civila i burar på lastbilar som mänskliga sköldar för att förhindra flygbombningar från Ryssland och Syrien. De har även använt kemiska vapen, som i Aleppo den 7 april 2016.

Natolandet Turkiet har därmed utbildat och skänkt avancerade tyska stridsvagnar åt krigsbrottslingar.

Underrättelsekällor varnar för konsekvenserna: jihadister kan köra svenska stridsvagnar
Underrättelsekällor varnar nu för utvecklingen och pekar bland annat på att Leopard 2 är huvudstridsvagn i tolv europeiska länders försvar, bland annat Sveriges. Ett stort antal av stridsvagnarna står i förråd, som bevakas mer eller mindre – eller rentav lämnas helt obevakade.

I Sverige finns tusentals stridsvana och vapenutbildade jihadister från bland annat kriget i Syrien. Tillsammans med det faktum att hundratusentals invandrare från muslimska länder tillåts flöda in i landet uppstår med tiden ett tillstånd där landets säkerhet allvarligt kan hotas.

Det ökade antalet sprängdåd i Sverige förklaras bland annat av att invandrade jihadister, som är erfarna och utbildade på att hantera vapen och granater samt att bygga sprängladdningar, nu samarbetar med gängkriminella.

Ett tänkbart scenario kan vara att dessa invandrade radikala islamister om några år kan tvinga till sig dåligt bevakade tyngre vapen som svenska försvarets stridsvagn 122, som inte skiljer sig nämnvärt mot de stridsvagnar som jihadisterna nu utbildas i att strida med.

Henrik Häggström, chefsanalytiker vid Försvarshögskolan, varnar för inbördeskrig och att vi närmar oss en gråzon mellan krig och fred. Som huvudorsaken ser han den stora migrationen till Sverige:

— Vi har haft en enorm migration hit, men samtidigt haft en integrationspolitik som lämnar mycket att önska. Och djupt, rotat klantänk och att det ofta handlar om invandring från länder där våld av den typ vi nu talar om är högst vanlig. Och detta spiller nu över på oss.

Källa:
Turkiet ger tyska stridsvagnar till jihadister – Underrättelsekällor varnar för konsekvenserna


  • Publicerad:
    2019-11-30 12:10