FOLKUTBYTET. Globalistiska lobbyorganisationers arbete bär frukt när allt fler människor från Afrika och Mellanöstern vill migrera till väst. De allra flesta av dessa åberopar ekonomiska skäl.

Flera opinionsundersökningar har samtliga visat att en klar majoritet av subsahariska Afrikas befolkning vill migrera – främst till Europa eller Nordamerika.

Till exempel visar en studie från 2018 gjord av Pew Research Center att som mycket som två tredjedelar av subsahariska Afrikas befolkning på 1,2 miljarder vill migrera till antingen Europa eller till USA inom en femårsperiod.

Enligt en färsk undersökning riktad mot MENA-länder – alltså Mellanöstern och Nordafrika – och genomförd av organisationen ASDA’A BCW uppger nästan hälften av alla unga människor i Nordafrika och Mellanöstern att de antingen aktivt försöker migrera eller överväger migrera till ett annat land.

Enligt denna undersökning, i vilken 40000 ungdomar mellan arton och tjugofyra år gamla intervjuas, vill 42 procent av de tillfrågade lämna sina hemländer och migrera någon annanstans, och 40 procent har allvarligt övervägt en flytt till ett annat land på en permanent basis.

Femton procent av de tillfrågade säger att de har vidtagit aktiva åtgärder för att flytta till ett annat land, medan endast 32 procent uppger att de aldrig skulle lämna sitt land.

Libanon har med sina 77 procent den högsta andelen unga som vill lämna, följt av Libyen på 69 procent, Jemen med 66 procent och Irak med 65 procent.

Religiösa eller politiska skäl åberopas av två respektive åtta procent

Runt en fjärdedel av de unga uppger att de önskar flytta av ekonomiska skäl, medan faktorer som vanligen associeras med flyktingstatus – såsom religiösa eller politiska skäl, uppgavs av endast två respektive åtta procent. Tolv procent säger sig åberopa ”säkerhetsskäl”.

Även coronaviruset har ett inflytande på attityderna till migration, med 32 procent av ungdomarna som anser att viruset gjort det mer troligt att de flyttar utomlands. I Libanon är siffran betydligt högre, 77 procent.

Många inom den Europeiska Unionen och dess medlemsstater har länge argumenterat för ”fler lagliga vägar för att uppmuntra migration” från regioner såsom Afrika.

Den franske presidenten, globalisten och före detta Rotschildbankiren Emmanuel Macron sade 2018 att befolkningstillväxten på kontinenten kommer att leda till ”en aldrig tidigare skådad tidsålder av migration”.

Mäktiga globalistiska organisationer har visat sig finansiera massinvasionen av bland annat afrikaner till Europa.


  • Publicerad:
    2020-10-15 21:35