TYSKLAND.Gilla olikheter” och ”börja vara tolerant” är budskapet det i den propagandafilm som ska lära vita kvinnor att bära hijab. Filmen är skapad av en judisk mediekoncern i Tyskland.

I en riktad propagandafilm uppmanas nu vita kvinnor att bära hijab. I reklamfilmen står en beslöjad kvinna framför en text som säger att ”turkiska kvinnor bär hijab”. När kvinnan vänder sig ser man att hon är en blond, tysk kvinna. ”Jag bär en (hijab) jag också”, säger hon stolt innan filmen avslutas med texten: ”Gilla olikheter, börja vara tolerant.”

Reklamfilmen sänds i ProSieben, en kommersiell tysk TV-kanal som är en del av mediekoncernen ProSiebenSat.1 Media AG. Mediekoncernen – som är en av Europas största – kontrolleras av den judiske mediemogulen Haim Saban som bor i USA och har israeliskt medborgarskap.

Saban, som är ledande inom judisk makt-rörelsen i USA, uttalade i en intervju med The New Yorker 2010 att han anser att det judiska ägandet av media i väst ska användas för att lyfta fram judiska intressen och skydda Israel.

— Jag är en enfrågeperson och min fråga är Israel, konstaterade Haim Saban i intervjun.

I samma intervju berättade han om “tre sätt att bli inflytelserik inom amerikansk politik”, vilket är ”att göra donationer till politiska partier, etablera tankesmedjor samt kontrollera mediebolag”. Haim Saban har varit en av det demokratiska partiets främsta finansiärer och är en av Hillary Clintons främsta välgörare.

Vidare framgår av artikeln att Haim Saban tidigare velat köpt upp Los Angeles Times eftersom han tyckte att ”det var dags att den skulle ändras från en pro-palestinsk tidning till en balanserad tidning”.

Haim Saban finansierar Hillary Clinton.

Haim Saban och Hillary Clinton.

När Haim Saban nu uppmanar vita kvinnor i Tyskland att bära hijab för att visa ”tolerans” inställer sig frågan om denna pro-mångkulturella propaganda är en del av de judiska intressen som han menar att judisk kontroll över media skall garantera. Att denna anhängare av den judiska staten skulle kunna tänka sig att sprida propagandafilmen till Israel, att försöka få israeliska kvinnor att anamma muslimska religiösa riter, framstår som extremt otroligt – särskilt som han köper upp tidningar som är för pro-palestinska för att kunna styra innehållet så att det bättre passar en judisk agenda.

Vad som kan ses som ännu mer anmärkningsvärt är att propagandafilmen sponsras av FN och dess fackorgan UNESCO, vars mål är att ”främja mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter utan åtskillnad med avseende av ras, kön, språk eller religion”.

Uppenbarligen är det enligt FN här viktigast att främja muslimers rätt till religiösa, och enligt många kvinnförtryckande, riter i västvärlden samt att tyska, blonda kvinnor måste lära sig att ”gilla olikheter” och hijab. De som säger emot har inte lärt sig hur man är toleranta, lyder budskapet.


  • Publicerad:
    2016-09-16 17:06