PROSEMITISM. USA:s utrikesdepartement tänker utöva påverkan på andra länder för att dess befolkningar ska älska judarna mer.

Elan Carr när han 2004 stred för judiska värderingar i Irak. Foto: SoCalOperator (CC BY-SA 4.0).

Det amerikanska utrikesdepartementets avdelning för bekämpning av antisemitism, ledd av Elan Carr, säger att han vill få människor i andra länder att älska sina judar. Detta ska enligt Carr bli ett sätt att bekämpa antisemitism, skriver Jewish Telegraphic Service.

På en pressträff för att markera månaden för judiska amerikaners arv (Jewish American Heritage Month) berättade Carr i grova drag om de mått och steg USA nu tar för att bekämpa det ”ökande antisemitiska våldet i världen”.

USA kommer att införa säkerhetsåtgärder i andra länder, se till att hatbrott mot judar åtalas i högre grad, och bekämpa antisemitiska yttringar, lovade Carr.

— Förutom att tillämpa alla dessa viktiga försvarsåtgärder, är vi fast beslutna att också samarbeta med våra allierade för att utveckla och bedriva filosemitiska narrativ för respektive land, i förhoppningen om att vi kan komma till den dag då varje samhälle hänger sig åt, som USA har gjort, att omfamna och sätta värde på deras judiska kommunitet, sade Carr.

Vilken form dessa filosemitiska narrativ kommer att ha, berättade inte Carr, eller hur utrikesdepartementet kommer att genomdriva dem.

— Motsatsen till antisemitism är inte tolerans. Motsatsen till antisemitism är filosemitism, uppskattning, respekt och tillgivenhet för judiska värderingar och den judiska församlingen. Månaden för judiska amerikaners arv är ett viktigt instrument för att genomdriva detta avgörande filosemitiska narrativ, fortsatte Carr.

Carr nämnde också framstående judar värda att använda i marknadsföringen av judarnas intressen, inklusive tonsättare som Irving Berlin och Leonard Bernstein, akademiker som Jonas Salk och Albert Einstein, och domarna i högsta domstolen Louis Brandeis och Benjamin Cardozo.

Vidare klagade Carr på de många antisemitiska påståenden som beskyller judarna för coronaviruspandemin.

— Vi har faktiskt fört samman flera olika myndigheter för att arbeta med denna fråga, med regeringar, vår egen och andras, inom den privata och vinstdrivande sektorn, men också icke-statliga organisationer som specifikt ägnar sig åt att bekämpa hat på internet. Och vi för samman dessa krafter med det specifika syftet att skapa ett ramverk för att hantera denna fråga, sade Elan Carr.


  • Publicerad:
    2020-05-07 06:30