USA. Som ett resultat av de stora budgetnedskärningar som USA genomgår släpps nu över 2200 illegala invandrare ut från USA:s fångläger och in i det amerikanska samhället.

Totalt ska det röra sig om 2228 illegala invandrare som nu släppts fria. Trots att frisläppandet skedde i slutet av februari har det dröjt över en halv månad innan detta faktum blivit känt för allmänheten. Anledningen till detta är att Obama-administrationen till en början skall ha mörkat frisläppningen helt.

Obama_budget

När de amerikanska myndigheterna sedermera inte längre kunde mörka sanningen helt övergick man till att lägga ut dimridåer och fördunkla sanningen. Detta gjordes genom att blanda sanning med lögn, och man hävdade att antalet frisläppta var ”några hundra”.

I dagarna gick dock John Morton, ansvarig för Immigration and Customs Enforcement (ICE), ut med det verkliga antalet. Samtidigt bekräftade han att budgetnedskärningar och besparingar är orsaken till att myndigheterna nu släpper främlingarna fria.

Bland de nyligen frisläppta återfinns främst personer med ursprung i Latinamerika, men även andra etniciteter skall finnas representerade.

Republikanerna hävdar att orsaken bakom Obama-administrationens agerande i själva verket skulle vara att sätta press på lagstiftare, för att förmå dessa att dra tillbaka de stora budgetnedskärningar som nyligen klubbats igenom.


  • Publicerad:
    2013-03-17 22:50