INRIKES. Två brandmän fick gå efter att de kritiserade brandförsvarets beslut att neka utbildade brandmän jobb samtidigt som outbildade invandrare och kvinnor kvoterades in. Nu får de rätt av JO.

De båda utbildade brandmännen Emil Skoglund från Sollentuna och Pontus Westlund från Bandhagen kritiserade Södertörns brandförsvar när de valde att ta in outbildade samtidigt som utbildade brandmän fick nej.

Den officiella utbildningen till att bli brandman är en tvåårig eftergymnasial utbildning. Men Södertörns brandförsvar valde istället att anställa personer som efter nio veckors utbildning skulle tjänstgöra vid utryckning. Orsaken till denna så kallade snabbutbildning var för att man ville ”öka mångfalden” vid brandförsvaret, det vill säga kvotera in fler kvinnor och invandrare. Detta samtidigt som utbildade brandmän nekades jobb.

På grund av kritiken fick Skoglund och Westlund sommaren 2015 beskedet att de inte längre var ”aktuella för anställning” vid Södertörns brandförsvar. Brandchefen Lars-Göran Uddholm hade då ansett att de inte delade företagets värderingar, dels för att de skrivit ett öppet brev till de förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund, och dels för att de skrivit en debattartikel som publicerades på en nyhetssajt där de berättat om särbehandlingen.

Westlund och Skoglund hade då JO-anmält ledningen för Södertörns brandförsvar. Nu har de fått rätt.

”Att en myndighets anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till” skriver JO:s Cecilia Renfors i beslutet. Hon menar att brandchefen är dåligt insatt i repressalieförbudet och att hon är ”mycket kritisk till förbundets och Lars-Göran Uddholms agerande”.

De båda brandmännen arbetar idag vid en annan räddningstjänst i Stockholmsområdet.

Källa:
Kritiska brandmän fick gå – fel säger JO


  • Publicerad:
    2018-06-18 21:23