SVERIGE När justitieutskottet röstade ja till det belgiska kompromissförslaget om ”chat control” var det bara SD och C som röstade nej. Nu hävdar V och MP att det var ett misstag att man inte motsatte sig förslaget.

Under onsdagen röstade riksdagens justitieutskott på regeringens uppmaning ja till en ny ”kompromissversion” av ”chat control”. Det nya förslaget från Belgien handlar om vid vilken tidpunkt som myndigheter får avkryptera chattmeddelanden mellan EU-medborgare, men handlar fortfarande om att massövervaka dem.

Trots att flera riksdagspartier tidigare motsatt sig förslaget var det bara SD och C som röstade nej i utskottet. I efterhand påstår dock både V och MP att det var ett ”misstag” från deras sida.

Enligt Rebecka Le Moine, som sitter i EU-nämnden för MP, skedde en sammanblandning av två olika förslag.

— Det finns två olika versioner, dels rådets kompromissförslag som är så generellt i sina skrivelser att vi inte alls kan ställa oss bakom det. Dels ett förslag där vi i den gröna gruppen i EU-parlamentet har arbetat fram olika krav som vi har fått gehör för. Det ställer vi oss bakom, säger hon till DN.

Av någon anledning trodde partierna att det var det ”gröna” förslaget man röstade om.

— Med facit i hand skulle vi ha lämnat en avvikande åsikt, men det gjorde vi inte utan det var en miss. Det är mänskligt att man ibland missar, säger Rebecka Le Moine.