REPRESSION Sveriges politiker har sagt ja till det kontroversiella EU-förslaget som kallas ”chat control”. Går förslaget igenom kommer alla kommunikationstjänster att tvingas förse EU med en bakdörr så att myndigheter kan övervaka allt i realtid.

Högt uppsatta EU-bossar har under en tid krävt att globalistunionens myndigheter får tillgång till all krypterad kommunikation mellan dess medborgare. Nu har Belgien, som just nu är ordförandeland för EU, tagit fram ett ”kompromissförslag”. Detta förslag har nu på svenska regeringens begäran fått grönt ljus i riksdagens justitieutskott.

Under hela processen har förespråkarna av ”chat control” hävdat att all kommunikation behöver övervakas för att stoppa sexualbrott mot barn. Men förslaget innebär samtidigt att helt oskyldiga människor också får sin kommunikation övervakad.

Enligt DN framgår det från protokollet från justitieutskottets möte att det bara var SD och C som motsatte sig förslaget. Partier som C, MP, L och M har tydligen gjort en helomvändning i frågan. De senare fiskade så sent som under EU-valskampanjen röster med påstått motstånd mot chat control.

I en skriftlig kommentar till DN säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) att regeringen är nöjd med kompromissförslaget, som dock bara innebär att krypterade chattar ska skannas innan den skickas till mottagande part, i stället för att den ska avkrypteras efter att den skickats, som i det ursprungliga förslaget.

Enligt Strömmer har regeringen verkat för att förslaget ska ha ”bättre balans så att rättssäkerheten garanteras och enskildas rätt till integritet och privatliv skyddas”.

”Nu bedömer vi att viktiga steg har tagits i den riktningen. Regeringen är därför beredd att ta nästa steg och låta rådet och parlamentet inleda förhandlingar”, skriver Strömmer vidare.

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets talesperson i frågor om cybersäkerhet och digitalisering, säger dock till DN att massövervakningen av alla medborgare kvarstår i det så kallade kompromissförslaget.

— Det är ett absurt förslag och något som aldrig gjorts förut, att man ska övervaka allt medborgarna skriver, säger han.

Förslaget måste godkännas av både ministerrådet i EU samt EU-parlamentet. Tidigare har det inte haft tillräckligt stöd, men med ”kompromissförslaget” ser fler länder ut att kunna ändra sig. Frankrike har redan flaggat för att man kan komma att släppa sitt motstånd, vilket innebär att förslaget får tillräckligt stöd i ministerrådet för att röstas igenom.