MASSÖVERVAKNING Ett utskott i EU-parlamentet sade nyligen nej till ett lagförslag som skulle ålägga krypterade meddelande-appar att övervaka all kommunikation. Det kraftigt nerbantade lagförslaget fick istället ett tillägg där åldersgräns på porrsidor ska införas.

Chatcontrol 2, massövervakningsverktyget som man på EU-nivå försöker implementera har kraftigt bantats ner efter att man gjort en kompromiss som enligt femtejuli.se är ”ett stort steg åt rätt håll”. Hade man röstat igenom förslaget i dess ursprungliga form så hade man fått tillåtelse att med hjälp av AI scanna igenom hela befolkningens kommunikation, utan misstanke om brott och utan domstolsprövning. Det var även planerat att krypterade meddelande-appar skulle kräva åldersverifiering och att möjligheten att vara anonym på dessa skulle tas bort.

Professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, Stefan Axelsson, kommenterar angående Chatcontrol 2:s originalutkast att ”inte ens Östtysklands säkerhetspolis Stasi hade övervakning på den här nivån. Samtidigt som utskottet kompromissade bort de mest integritetskränkande aspekterna av förslaget lade man också till en punkt: Åldersgräns på porrsidor. EDRI, en organisation som enligt dem själva ”försvarar rättigheter och friheter på internet”, är besvikna på beslutet att begränsa porren:

Vi rekommenderar att det inte bör finnas obligatorisk åldersverifiering för porrplattformar och att riskreducerande åtgärder bör tvinga leverantörer att uppnå ett specifikt resultat snarare än att skapa alltför detaljerade (och ibland missriktade) krav på tjänstedesign.

Uttalande på EDRI:s hemsida.

Den 4 och 5 december ska förslaget diskuteras i EU:s ministerråd. Femtejuli.se skriver att det är ”inte otänkbart att rådet sänder tillbaka Chat Control 2 till EU-kommissionen för att omarbetas”. Om förslaget sänds tillbaka kommer frågan att skjutas upp till efter EU-valet som hålls nästa sommar.