TRÄNING. Många tränar idag för att förbättra sin hälsa och få ökad energi. Istället bör träning fokusera på att uppfylla ett eller flera mål för att öka motståndskraften mot systemet i individen och hos gruppen.

Foto: Tutzon (CC BY-SA 3.0) En orienterare lär sig både att löpa i skogen och hitta i den.

Jag vill börja med att skriva i den här texten att jag inte är en träningsnarkoman, jag kan väldigt lite om träning och när det kommer till kosthållning för träningens skull så är jag totalt likgiltig. Med all den här insikten om mig själv, borde jag då inte hålla snattran? Kanske det, men jag känner ändå att jag har lite funderingar om ämnet som jag vill ventilera. Är någon av en annan åsikt så är de fria att skriva ned det och skicka in.

Träning är något som Nordiska motståndsrörelsen uppmuntrar till. Känner du att du endast kan träna på ett visst sätt och detta motiverar dig till fortsatt träning eller träning överhuvudtaget så anser jag att du bör fortsätta med det tills du har arbetat med dig själv på ett personligt plan så att du kan träna andra moment. Denna inställning är viktig, att kunna träna saker som är tråkiga men nödvändiga för att utföra ett moment eller för något annat syfte. Jag kommer i texten att fokusera på träningsformer som uppfyller ett syfte, om det är kul, lätt, svårt eller omständligt bryr jag mig inte om.

Låt oss först analysera vad som behöver utföras. Om du/vi hypotetiskt skulle fokusera på att kunna marschera med tung packning, i vilket läge är detta bra?

Att ha den här förmågan gör sig egentligen allra bäst i en krigsliknande situation där man måste flytta på sig i en ogästvänlig terräng. Nästa fråga blir då, kommer vi i närtid att befinna oss i ett krigsliknande tillstånd? Vad som helst kan såklart hända men jag finner detta scenario osannolikt, därmed inte sagt att detta inte skulle kunna bli viktigt i framtiden. Sådan träning bör alltså mest ses som ett komplement till övrig träning och något som man kanske gör för att få lite ombyte.

Styrketräning

Behöver vi främst bredaxlade individer som hänger på gymmet där de bygger muskler hela dagarna? Mitt svar är både ja och nej. Ja, på det sättet att alla organisationer eller grupperingar behöver några sådana individer. De fyller en uppgift i olika scenarion och det ser propagandamässigt bra ut. Jag säger också nej, för att de med mycket muskler har svårt att löpa, därför att i dagsläget och även i framtiden bör inte detta vara den primära träningsformen för majoriteten. Det gör att vi kommer till det jag förespråkar allra mest.

Löpning

Löpning ger väldigt bra kondition och bör vara den träning och konditionsträning som tränas allra mest. Vid varje konfrontation så är det en enorm fördel för de som kan positionera sig fördelaktigt. Tittar vi historiskt har flera slag och krig vunnits tack vare en bättre position. Napoleon Bonarparte lyckades vinna flera slag för att hans armé kunde marschera i hög takt och därmed splittra fiendens trupper som var i numerärt överläge så att han befann sig i överläge mot en del av motståndarna.

Löpning ger fler möjligheter nu när vi inte befinner oss i ett krigsliknande scenario. Personer som är löpstarka är svåra att få tag på, de kan hålla avstånd och har de en bra kondition så kan de välja en fördelaktig position. Detta är något jag personligen sett i verkliga livet.

Men löpning ger inte allt som träningsform, därför kommer vi till nästa punkt.

Kampsport

Kampsport ger utmärkt psykologisk träning för att hantera konfliktsituationer. Man får både ge och ta stryk. Detta är speciellt viktigt då detta bygger upp en mental styrka som härdar individen, gör individen och gruppen redo för kamp. Kampsport ger bra kondition och den ger dig mer frihet, du kan försvara dig och dina närmaste och därmed blir det svårare för andra att dominera dig. Detta är också grundtanken i det andra tillägget i USA:s författning fast med vapen. Hade rasligt vita människor haft den möjligheten och om vi varit mentalt villiga till att dominera så hade vi kunnat freda oss men politikerna har medvetet berövat oss både verktygen och mentaliteten.

Vilken form bör man då träna? Jag är inte insatt i kampsporter men jag tänkte därför skriva ut några scenarion för att problematisera vissa former av kampsport. En person måste se upp med hur mycket våld som används. Dagens system tillåter knappt något självförsvar och är du nationell så kommer systemet bedöma händelsen extra hårt, ett bra exempel på detta är hur händelsen kring Showan Shattak bedömdes av systemet. Är en spark i huvudet det som behövs när en person attackerar dig eller räcker det med ett slag mot levern?

Om du är bra på olika grepp och kan hålla en människa för att förhindra att den personen begår våld så är detta bra, men hur kommer myndigheterna eller resten av samhället se på det? För du är fast där med personen och nu måste du lita på polisens och åskådarnas välvilja om du vill hålla fast denne. Om det är flera motståndare så är det inte bra att ligga på marken med en person. Därför tänker jag mig att de former av kampsport som är allra bäst är de där du kan ha precision med slag och sparkar för du kanske kommer i scenarion där du behöver försvara dig och dina vänner så effektivt som möjligt mot individer eller grupper.

Bollsporter eller andra sådana snarlika moment, Crossfit, Toughest, hinderbaneträning

Detta kan ge en bra mångsidig konditionsform då det oftast inkorporerar löpning och andra tröttsamma moment men som mest är det något som är till för nöje, något som kanske ger ett välbehövligt avbräck från träningsrutinen, detta gäller förövrigt också bollsporter. Precis som att då och då marschera så är dessa träningsformer inte nödvändiga i dagsläget även om de kan öka styrkan i vissa moment.

Summering

Min artikel är främst att få människor att fråga sig själva, varför tränar jag det här? Ger det mig något som jag kan använda praktiskt? Anledningen till detta är att rasligt vita människor måste träna och sedan använda denna träning till något konstruktivt, något som skapar en framåtanda hos individ och grupp och inte främst för att få de hälsoeffekter som träning faktiskt ger.


  • Publicerad:
    2021-07-29 12:00