INVASIVA DJUR. Vägglöss brer snabbt ut sig på alltfler ställen.

Lössen tar över.

Problemen med vägglöss fortsätter att öka snabbt.

Nu är det inte bara bostäder, företrädesvis ”flerfamiljshus” och olika former av vandrarhem och hotell som då och då behöver saneras.

— Det har börjat öka även i offentlig sektor som på flygplan, tåg och båtar, säger Sven Jeppsson, gruppchef på Anticimex.

Sveriges Radio (SR) skriver att anledningen till att problemet med vägglöss har ökat lavinartat ”bland annat” beror på att lössen blir resistenta mot bekämpningsmedlen och saneringsföretagen därför hela tiden måste hitta nya metoder för att ta kunna ta död på lössen.

Denna gång hänvisar SR inte till ”svenskarnas omfattande resande till andra länder”, vilket annars är en vanlig ”förklaring” till problemen med ohyra.

Källa:
Resistenta vägglöss sprider sig till flygplan och tåg


  • Publicerad:
    2019-04-02 12:15