SKADEDJUR. Vägglöss har hittats på ett patientrum inne på Karlskogas sjukhus och man har fått tillkalla Anticimex.

Vägglöss.

I januari upptäcktes vägglöss inne på ett rum på en avdelning på Karlskogas sjukhus och sjukhusets hygiensjuksköterska ledde saneringsarbetet den gången och man lyckades hindra spridning till andra rum.

Det var en patient som fick med sig lössen. Rummet har sanerats och patienten har även fått hjälp på hemmaplan, säger Göran Dahlqvist, försörjningschef på Karlskogas sjukhus.

Anticimex kommer att besöka sjukhuset under morgondagen med en lushund för att säkerställa att inga löss finns kvar.

Vägglöss har varit så gott som utrotade i Sverige men har på senare år börjat att förekomma allt oftare. Den politiskt korrekta förklaringen uppges vara “svenskarnas” ändrade resvanor till allt ovanligare länder. Enligt Anticimex kommer vi att få lära oss att leva med kackerlackor och vägglöss i framtiden.

Källa:
Vägglöss på Karlskoga lasarett


  • Publicerad:
    2017-03-08 09:45