MASSINVANDRING. En av de tre afrikaner som brutalt våldtog en kvinna i grönområdet Fåfängan på Södermalm i Stockholm förra året dömdes till nio månaders ungdomsvård då han uppgav att han var 16 år. Nu har det dock framkommit att mannen egentligen är född 1995 men trots detta avslår Högsta domstolen riksåklagarens ansökan om resning i fallet.

Det var i september förra året som en kvinna brutalt gruppvåldtogs vid utsiktsplatsen Fåfängen på Södermalm i Stockholm. Tre afrikaner dömdes för brottet men på grund av ovissheten kring gärningsmännens identitet och ålder dömdes de till sluten ungdomsvård i några få månader.

En av våldtäktsmännen uppgav att han var 16 år gammal och dömdes därmed till 9 månaders ungdomsvård, både av tingsrätten och hovrätten. Efter detta har polisen fick polisen information från Interpol i Marocko om att gärningmannen i själva verket är född 1995 och hade han dömts som vuxen så skulle han ha fått strängare straff.

Riksåklagaren skickade därför in en resningsansökan till domstolen med hänvisning till de nya uppgifterna som inkommit men Högsta domstolen har nu avslagit åklagaren ansökan då de menar att det inte finns någon grund för resning bara för att någon ljugit om sin ålder. De skriver bland annat:

Resning till nackdel för någon som har dömts för ett brott förutsätter att de nya uppgifterna sannolikt skulle ha gjort att domstolen, om den haft tillgång till dem, i stället skulle ha dömt den tidigare tilltalade för ett allvarligare brott. Högsta domstolen konstaterar att lagtexten inte omfattar och inte heller kan utvidgas till att omfatta en situation där det är fråga om att döma för samma brott, men tillämpa en annan påföljdsbestämmelse som skulle ha lett till en strängare påföljd. Resningsansökan har därför avslagits.

Källa:
Att en dömd person kan ha varit äldre vid brottet än vad domstolarna utgått från har inte utgjort grund för resning


  • Publicerad:
    2016-10-28 11:50