KÖNSDYSFORI. En transa dömdes till fängelse för våldtäkt på en kvinna. När han med hänvisning till sitt förmenta ”genus” överfördes till ett kvinnofängelse, förgrep han sig genast på två kvinnor.

Genrebild. Foto: CC public domain.

I fredags förra veckan dömdes mannen tillika ”transkvinnan” Michelle Winter för våldtäkt vid domstolen Cambridge Crown Court.

I domen beskriver domaren David Farrell Winter som en farlig person, med en klar ”benägenhet att bruka våld”.

Enligt domen måste brottsoffret vid brottstillfället ”ha utsatts för ett enormt lidande”.

Men enligt lokala medier utsattes Winters offer för ytterligare salt i sina sår genom att tvingas höra sin plågoande benämnas med feminina pronomen under hela rättegången.

Winter ”identifierar sig” nämligen ”som en kvinna”.

Lagen påtvingar journalister transpersonens val av pronomen om sig själv
Enligt den ”utgivarens kod” som styr skrivna medier i Storbritannien, är journalister tvungna att använda de pronomen som ”transpersoner” använder för att beskriva sig själva – och här finns inget undantag för våldtäktsmän.

Så här säger dock Storbritanniens sexualbrottslag från 2003:

En person begår övergreppet [våldtäkt] om han med avsikt penetrerar…en annan person med sin penis.

Det pronomen som används för förövaren är alltså ”han”.

Detta står i kontrast till beskrivningen i en brittisk tidning av det aktuella brottet:

Transkvinna får 15 års fängelse för att ha våldtagit en annan kvinna.

För sitt brott dömdes Winter till 15 års fängelse. Men var skulle han avtjäna det?

Enligt en policy som togs i bruk redan 2016 kan svaret på frågan mycket väl vara: ”På ett kvinnofängelse”.

Brittiska Justitieministeriet stipulerar:

Personer som lever i ett genus som avviker från det vid födseln tilldelade könet, ska av fångvården bemötas enligt det genus som de identifierar sig med.

Och mycket riktigt: Trots att han är en man, klär sig White som en kvinna – och därför överfördes han från mansfängelset, där han först hamnade – till ett kvinnofängelse.

Där hann han begå sexuella övergrepp på kvinnliga interner innan han till slut flyttades tillbaka till mansfängelset.

Mönster: ”Transkvinnor” på kvinnofängelser begår övergrepp
Detta är inte ett isolerat fall: I Storbritannien finns på senare år sex andra rapporter om sexuella angrepp mot kvinnor begångna av ”transkvinnor” – det vill säga män – på kvinnofängelser.

När den statistiken först presenterades förra året, kommenterade Nicola Williams, ordförande för kampanjgruppen Fair Play For Women:

Dessa nya siffror är ännu en varning för något som alla vet: Att släppa in män i kvinnofängelser är farligt för kvinnor.

Den nu gällande policyn från 2019 gällande placering inom fångvården i Storbritannien stipulerar:

Ett balanserat förfarande måste tillämpas vid utplacering, vård och verksamhetsbeslut relaterat till transpersoner, risker måste balanseras mot individers välbefinnande…

Men samtidigt påbjuder FN i sina Minimiregler för behandling av fångar:

Män och kvinnor ska i möjligast mån interneras i separata institutioner; i en institution som rymmer både män och kvinnor ska samtliga utrymmen tillgängliga för kvinnor vara helt separata.


  • Publicerad:
    2021-01-21 08:00