MÅNGKULTUREN. Bara i rena vårdkostnader för offren landar notan för gängskjutningarna i Stockholm hittills i år på över tio miljoner kronor. Fördelat per skottskadad blir det över en kvarts miljon kronor.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

De skenande vårdkostnaderna för skottskador i samband med gängskjutningar runtom i landet har lyfts i medier ett flertal gånger de senaste åren.

Det är Traumacentrum på Karolinska Sjukhuset som behandlar skottskador i Region Stockholm. Här har mellan 2009 och 2019 400 personer vårdats för skottskador.

Detta utgör en tredjedel av det sammanlagda antalet skottskador i hela landet under samma period. Vårdkostnaden för en skottskadad ligger på i genomsnitt 266 000 kronor.

Nu slår Regionen larm om en eskalering av våldet och en därav följande påfrestning på sjukhusvården – samt inte minst drastiskt ökade vårdkostnader. Antalet personer som vårdas för skottskador i Stockholms län har mer än tredubblats de senaste senaste tio åren.

I år har hittills 38 personer behandlats för skottskador. Kostnaden för denna vård uppgår till 10 106 306 kronor. Varje skottskadad individ har i genomsnitt erhållit sjukhusvård i 6,5 dygn.

Under den senaste tioårsperioden visar statistiken att man har vårdat 400 skottskadade till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor – vilket enligt Regionens räkenskap motsvarar 74 årslöner för en sjuksköterska.

På frågan om den här utvecklingen tvingat sjukhuset att åsidosätta annan vård svarar Lennart Adamsson, verksamhetschef vid Karolinskas Traumacentrum, till SVT:

— I de flesta fall gör den inte det. Det är på kvällar och nätter vi har det stora inflödet av sådana här skador. Då ligger all vanlig verksamhet nere. Det är en dyr verksamhet, men den räddar liv.

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, svarar dock på samma fråga från SVT:

— Alla extra insatser vi tvingas göra tar resurser från någon annanstans, eftersom det inte finns obegränsade resurser. Vi måste bryta den här utvecklingen så att antalet skottskador kan minska istället för att som nu ha tredubblats sedan 2009.


  • Publicerad:
    2020-09-21 21:10