NORDEN Vattenfall ska enligt egen utsago ”av misstag” undanhållit el från den finska marknaden. Bolaget riskerar nu böter i miljardbelopp men straffskalan ska kunna mildras eftersom bolaget anmälde sig själv för det inträffade.

Det statsägda svenska energibolaget Vattenfall misstänks för att ha försökt manipulera elpriset förra året. Detta ska man ha gjort genom att erbjuda marknaden mindre el än vad man hade kapacitet att leverera. Genom att leverera mindre mängd el förvärrade man ”elbristen” vilket i sin tur drev upp priset ytterligare.

SVT skriver att energibolaget själv anmält händelsen till den finska Energimyndigheten som nu har startat en utredning kring bolagets marknadsmanipulation.

– Vi samarbetar med myndigheterna, och väntar på deras besked, säger Markus Fisher vid Vattenfalls medieavdelning,

"Misstag"

Enligt Vattenfall handlar det om ett ”misstag”. Till Svenska Yle säger Antti Paananen, chefen för marknadsövervakningen att det oavsett om det är ”av misstag” eller ej, är straffbart att manipulera elpriset. Efteråt tillägger han dock ”att Vattenfall i det här fallet själv informerat om saken kan ändå påverka straffskalan”.

Ett exempel på ett ”misstag” är en avvikelse som upptäckts den 5 maj förra året, där energibolaget ska ha undanhållit marknaden 2000 megawattimmar el.

Fallet som avgörs i marknadsdomstolen riskerar att kosta Vattenfall en avsevärd summa pengar. Om bolaget fälls kan det dömas att betala tio procent av den årliga omsättningen. År 2022 låg omsättningen på 21,3 miljarder euro.

En källa inom energibranschen uppger för Nordfront att den här typen av manipulationer av elmarknaden är väldigt vanliga. Framförallt de stora elbolagen undanhåller regelbundet el för att pressa upp priserna, enligt källan.

Det krävs en så liten variation som 100 megawattimmar i tillgången på el för att konsumenterna ska påverkas negativt medan producenterna gagnas.