OMRÖSTNING De som fullgjort värnplikt ska strida för Nato enligt riksdagen. Även andra kan tvingas arbeta för Nato vid höjd beredskap.

Den globalistiska krigsalliansen Nato kommer att få svårt att rekrytera kanonmat från Nordfronts läsare. Detta framgår av Nordfronts undersökning.

82 procent av av Nordfronts läsare tänker inte strida för Nato om de blir inkallade. De allra flesta av läsarna, 65 procent, tänker vägra strida för Nato för att de ser krigsalliansen som ett hot mot vårt folk medan 15 procent anser att den ”mångkulturella” staten Sverige inte är värd att försvara. Noterbart är att bara 2 procent av Nordfronts läsare är pacifister.

Av de som vill strida för krigsalliansen anser de allra flesta av dem, 13 procent av alla som röstat, att detta bara kan bli aktuellt för att försvara det egna landet. Bara 3 procent av Nordfronts läsare verkar vilja strida för att de har en uttryckligen positiv syn på Nato (”Nato garanterar vår säkerhet”). Ett tredje motiv för att strida för Nato är att man är emot Ryssland.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Så här såg Veckans fråga ut:

Sverige kommer att använda värnpliktiga för Nato-insatser enligt Försvarsberedningens rapport ”Allvarstid”. Detta är något som arméchefen Karl Engelbrektsson menar inte var fallet för ett år sedan då enbart anställda soldater skulle vara aktuella för Nato-uppdrag.

Detta innebär att de som fullgjort värnplikt, men även andra, kan komma att bli krigsplacerade och tvungna att strida för Nato – trots att de ursprungligen utbildades för att strida för Sverige.

Vilka blir krigsplacerade?

Totalförsvarsplikt omfattar alla medborgare mellan 16 och 70 år och i nuläget kan många men inte alla av dessa bli krigsplacerade. Med tanke på hur enkelt riksdagen kan ta beslut är det emellertid inte orimligt att tänka sig att detta kommer att ändras igen i framtiden.

Det nya beslutet från riksdagen öppnar upp för att alla som genomgått värnplikt och inte är äldre än 47 år kan bli krigsplacerade.

Inom det nya totalförsvaret kan du också, om regeringen fattar beslut om det, bli krigsplacerad om du fullgjort utbildning för civilplikt.

Även de som omfattas av allmän tjänsteplikt kan tvingas till tjänstgöring inom totalförsvaret om Arbetsförmedlingen tar beslut om det.

Konsekvenser om du vägrar

Att vägra underordna dig den globalistiska krigsalliansen Nato kan få konsekvenser. Om du vägrar att utföra totalförsvarsplikt kan du dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap kan du få upp till fyra års fängelse om du vägrar att utföra totalförsvarsplikt.

Kommer du strida för Nato om du blir inkallad?

  • Nej, Nato är en globalistisk krigsallians som utgör ett hot mot vårt folk (65,02%, 1275 röster)
  • Nej, det finns inget värt att försvara (15,35%, 301 röster)
  • Ja, men bara för att försvara mitt land (13,31%, 261 röster)
  • Ja, Nato garanterar vår säkerhet (3,11%, 61 röster)
  • Nej, jag är pacifist (1,89%, 37 röster)
  • Ja, men bara om det är Ryssland som anfaller (1,33%, 26 röster)
  • Totalt 1961 röster.

Frågan avslutades 2023-07-02. Det går inte längre att rösta.