UNDERSÖKNING Största andelen av Nordfronts läsare blev invandringsmotståndare efter bland annat mångkulturellt våld, men även andra variabler spelade stor roll.

Majoriteten av Nordfrontsläsare (65 procent) angav att det var både det mångkulturella våldet och andra konsekvenser av mångkulturen som fick dem att bli motståndare till invandringen.

En mindre del (15 procent) svarade nej, medan 14 procent svarade ja. Endast en liten andel (4 procent) angav att de inte var motståndare till invandringen.

En ännu mindre del (cirka 1 procent) svarade att de inte visste eller inte kom ihåg.

Såhär såg Veckans fråga ut:

Det mångkulturella våldet breder ut sig och drabbar svenska ungdomar i skolorna, kvinnor när de går ensamma och vanliga människor likt Mikael i Skärholmen som nyligen avrättades på öppen gata.

Även om invandringskritiker idag kanske ser andra, mer allvarliga, konsekvenser av massinvandringen än bara våldet kan det vara intressant att ta reda på vad som fungerade som inkörsport från första början.

Var det våldet i sig som främst fick dig att bli motståndare till invandringen? Eller var det något annat, såsom folkutbytet, kulturkrockar, invandringens negativa ekonomiska konsekvenser eller liknande? Eller var det en kombination – och i så fall av vad? Diskutera gärna i Nordfronts fristående chattgrupp på Telegram.

Var det främst det mångkulturella våldet som fick dig att bli motståndare till invandringen?

  • Det var lika mycket våldet som andra konsekvenser av mångkulturen (64,54%, 1232 röster)
  • Nej (15,72%, 300 röster)
  • Ja (14,51%, 277 röster)
  • Jag är inte motståndare till invandringen (4,3%, 82 röster)
  • Jag vet inte/kommer inte ihåg (0,94%, 18 röster)
  • Totalt 1909 röster.

Frågan avslutades 2024-04-21. Det går inte längre att rösta.