MUSIK Denna vecka presenterar Nordfront ”Legionærsangen”, som sjöngs av den danska frikåren under andra världskriget. 

Veckans låt

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då kulturredaktören Daniel Olofssondaniel.olofsson@nordfront.se.

Kompositören och dirigenten Hans Teichmann föddes 1888 i den tyska staden Chemnitz. Under sin livstid komponerade han marschmusik åt flera tyska krigsförband, såväl till armén och luftvapnet som till SS-förband.

Teichmann var bland annat kapellmästare vid nittioförsta infanteriregementet, Legion Condor och Wachtbattalions der Luftwaffe.

Veckans låt heter ”Legionærsangen” och var den låt som sjöngs av den danska frikåren, ”Frikorps Danmark”. Teichmann skrev först låttexten på tyska, innan den översattes till det danska förbandet. I låttexten refererar man till officeren Christian Frederik von Schalburg, som var ledare för den danska frikåren. Von Schalburg dog under en pansarstrid vid östfronten, då han skadades av en detonerande landmina.

Låttext:

Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Til Kamp for Frihed og for Ære
Vi værner vor Nation!
Danske Legionærer!
Danebrog er vor Kamp-Standart!
For vort Folk staar vor Hær nu till Kamp parat!
Danske Legionærer!

De røde skal smides paa Porten!
Nu skal vi ha´ Farven lagt om.
Till Bøssepibernes Torden!
- skal Stalin nu hente sin Dom!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Til Kamp for Frihed og for Ære
Vi værner vor Nation!
Danske Legionærer!
Danebrog er vor Kamp-Standart!
For vort Folk staar vor Hær nu till Kamp parat!
Danske Legionærer!