MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront den slovenska gruppen Laibach med låten The Whistleblowers.

Veckans låt

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då Julius Blombergjulius.blomberg@nordfront.se

Laibach är en slovensk musikgrupp som bildades 1980. Gruppen har med sin blandning av industriell synthrock och ofta oklara politiska intentioner lyckats göra sig (ö)kända i hela Balkanområdet. I övriga Europa har dock bandet endast lyckats slå igenom inom några smalare subkulturer som t.ex. hos de nordiska ”syntharna”. Anledningen till att gruppen av gammelmedia oftast klassas som ”bisarr” finner troligtvis sin förklaring i att bandet i sina konstnärliga alster och framträdanden alltid har haft en strikt, militär och vad vissa kallar en”fascistoid” framtoning.

I början av sin karriär gav gruppen ogärna intervjuer vilket ledde till en hel del spekulationer om vad de hade för intentioner med framträdandena på grund av sin ”totalitära” framtoning. Det har emellertid blivit klarlagt att de hade för avsikt att testa och tänja på gränserna för vad som kunde ses som acceptabelt hos Belgrads liberala tolkning av den kommunistiska ideologin. Detta var nämligen en av huvudfrågorna i det politiska konstkollektiv, vilka Laibach är en del av, som bildades 1984. Kollektivet kallar sig för Neue Slowenische Kunst (”ny slovensk konst” på tyska) och man arbetar aktivt med att skapa kontrovers med hjälp av att t.ex blanda politiska verk som normalt sett ses som antagonister till varandra.

Mycket kan sägas om Laibachs politiska historia. Klart är dock att deras ofta nationalistiska presentationer i själva verket handlar om ironi och satir. För den som trots detta vill veta mer om bandet går det att besöka deras hemsida.

Låttext:
The Whistleblowers


  • Publicerad:
    2014-04-04 20:00