MUSIK. Denna vecka presenterar Nordfront det svenska bandet Svensk Ungdom med låten ”Friheten leve”.

Veckans låt

Klockan 20:00 varje fredag uppmärksammar Nordfront en låt för att sprida sund och intressant kultur till våra läsare. Har du förslag på musik du tror skulle passa som Veckans låt? Kontakta då redaktionen på redaktionen@nordfront.se

Svensk ungdom är ett nationalistiskt musikprojekt som ligger bakom tre skivor som alla publicerats av dåvarande Nordiska förlaget: Frihetssånger (2002), Daniel Wretströms eftermäle (2002) och Frihetsmarscher och kampsånger (2005).

Med bara dagar kvar till Nordiska motståndsrörelsens första majdemonstrationer i Ludvika och Boden presenterar Nordfront deras låt Upp Friheten leve, som passande nog handlar om hur det svenska folket reser sig mot sina förtryckare. Låttexten är ursprungligen en dikt skriven av Sven Olov Lindholm, under tiden då han var en av Sveriges främsta nationalsocialister.

Låten kommer från albumet Frihetsmarscher och kampsånger, där samtliga låtar har texter från den tidiga svenska nationella rörelsen. Svensk Ungdoms musik går att köpa via Midgård.

Låttext:

Du folk, som förslavades i lögner och skam,
se frihetens dag ännu kan gry,
i tätnande led marscherar ungdomen fram
till kamp över stad och land och by.
Från nordlandets dunkelblåa skogar och fjäll
till soliga österskär och sund
vi ropa kring, dalarne och bergen vårt hell
för denna frihets unga morgonstund.

Sverige fritt är en lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band,
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand.
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: – Sverige vakna
kring härjat land.

Till kamp går signalen mot förtryckarnas här
som slog oss i skulder och i nöd,
vi vill inte längre inför guldets begär
se folket bereda sig på död.
Det brinner en eld i hundratusende bröst
för frihet, för hem och fosterjord,
allt högre mot himmeln stiger ungdomens röst:
vi måste leva — kraft i våra ord.

Sverige fritt är en lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band,
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand.
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: – Sverige vakna
kring härjat land.

Låt fanorna stiga över kämpande led,
till resning i morgonljus vi gå
det finns ingen återväg, det finns ingen fred,
så länge förtryckarvapen slå.
Låt sångerna ljuda om de skapandes rätt
i Sverige, vårt framtidsland och tro,
om arbetets härdade och friborna ätt,
som under fanan tryggad måste bo!

Sverige fritt är en lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band,
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand.
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: – Sverige vakna
kring härjat land.


  • Publicerad:
    2018-04-27 20:00