MUSIK. Denna vecka bjuder Nordfront på bandet Svensk ungdom med låten Frågor till far. Låten riktar skarp kritik mot det samhälle som äldre generationer svenskar lämnat över till dagens svenska ungdomar.

Svensk ungdom är ett nationalistiskt musikprojekt som ligger bakom tre skivor som alla publicerats av dåvarande Nordiska förlaget: Frihetssånger (2002), Daniel Wretströms eftermäle (2002) och Frihetsmarscher och kampsånger (2005).

Låten Frågor till far var med på skivan Frihetssånger och låttexten är kritisk till det mångkulturella samhälle som föräldrarna till dagens svenska ungdomar lämnade över till sina barn.

Låttext:
Frågor till far


  • Publicerad:
    2013-05-31 20:00