JAPAN Dagens uppseendeväckande lönnmord på en av Japans främsta politiker har hamnat på film. Men vem var den tidigare premiärministern Shinzo Abe?

Under fredagen mördades Japans tidigare premiärminister Shinzo Abe i staden Nara i västra Japan. Abe var på plats för att bedriva valkampanj inför söndagens japanska parlamentsval.

Som en av Japans kändaste och mest uppskattade politiker var han premiärminister under 2006 och sedan igen mellan 2012 och 2020. Abe representerade Liberaldemokratiska partiet (LDP), vilket sitt namn till trots är Japans konservativa parti. Dessutom var Abe mångårig medlem i gruppen Nippon Kaigi, som av Wikipedia beskrivs som ”Japans största högerextrema, ultrakonservativa, ultranationalistiska […] organisation och lobbygrupp”.

Den inflytelserika gruppen består av nationalistiska monarkister som vill återupprätta kejsarens status, återuppbygga den japanska militärmakten och hålla västerländsk feminism borta från japanska kvinnor.

Ville återuppbygga Japans militär

Trots att Abe förespråkade fortsatt nära samarbete med USA var han en ivrig anhängare av tanken på att skrota alla begränsningar om att bygga upp militären som USA påtvingade Japan att skriva in i konstitutionen efter andra världskriget.

Det som Abe framförallt ville var att tillåta att Japan skaffar ballistiska robotar och kärnvapen och dessutom återigen får möjligheten att förklara krig – med andra ord att Japan återfår sin självständighet. Det senare har lett till konspirationsteorier om att kinesiska intressen ligger bakom lönnmordet på Abe, då läget i Asien-Stillahavsregionen blir allt mer spänt. Under sin tid som premiärminister verkade dock Abe för det mesta för en normalisering av relationerna med Peking.

Dessutom tog Abe flera politiska initiativ för att tona ner uppfostran i skuldkänslor över andra världskriget som pågår japanska skolor. Han startade även kampanjer och andra initiativ för att förmå Japans ungdom att känna större kärlek för sitt land och sin hembygd.

Hedrade japanska soldater som dog i andra världskriget

I egenskap av premiärminister kom han också efter en viss tvekan under sina första år att besöka helgedomen Yasukuni Jinja, vilken är hedrad åt japanska soldater som stupat för kejsaren och fosterlandet – ett inte helt okontroversiellt agerande som japansk premiärminister.

Efteråt förklarade Abe att han ”bad [vid helgedomen] för att visa respekt för de som offrat sina värdefulla liv med hopp om att de vilar i frid” och att han inte hade några intentioner att ”såra känslorna hos Kinas och Sydkoreas folk”.

Yasukuni-helgedomen i Tokyo, Japan, är hedrad åt män som offrat livet för sitt fosterland.

Besöket fördömdes dock av Kina som ”ett försök att glorifiera japansk militaristisk historia av externa invasioner och kolonialt herravälde och att utmana utgången av andra världskriget”.

Vägrade låta "flyktingar" invadera Japan

Vidare vägrade Abe bestämt att ta emot invandrare från Afrika och Mellanöstern under den så kallade flyktingkrisen 2015. Han motiverade det med att Japan måste ta han om sina egna i första hand och förespråkade istället tillfällig arbetsinvandring för människor som vill ”arbeta och öka sin inkomst under en begränsad tid och sedan åka hem”.

Misstänkt gärningsman har erkänt mordet

Shinzo Abe blev 67 år gammal. Den misstänkte mördaren är en man i 40-årsåldern vid namn Yamagami Tetsuya. Han ska tidigare ha varit soldat i den marina delen av Japans självförsvarsstyrkor, som den japanska försvarsmakten kallas.

Tetsuya har erkänt mordet, att han planerat det och att det skedde för att han var missnöjd med Shinzo Abe som politiker. Det är i skrivande stund inte känt exakt vad med Abe som den misstänkte var missnöjd över, men många bedömare menar att motivet kan komma att få stora konsekvenser för Japans framtid.

Nedan kan man se en av många filmklipp från attentatet: