UTRIKES. På grund av förmodat sabotage måste Venezuela ransonera el under en månad.

Den senaste tiden har det socialistiska och antiglobalistiska landet Venezuela haft problem med elförsörjningen. Nu är situationen så pass dålig att landets president Nicolas Maduro meddelat en 30 dagar lång ransonering av elen.

Genom att ransonera hoppas regeringen ”balansera genereringsprocessen och säkra kraftöverföringsprocessen”. Störst vikt kommer att läggas på att landets medborgare får tillgång till rent vatten.

Venezuelas regering beskyller ”kriminella” och ”terrorister” som uppviglats av USA – som stöder landets opposition – för att sabotera olika anläggningar. De pekar också på att den kubansk-amerikanske senatorn Marco Rubio tweetat om strömavbrotten redan innan lokala myndigheter känt till problemen, vilket anses som mycket suspekt. Rubio har tidigare hotat att sodomera Maduro till döds, något som skedde i kölvattnet av det USA-ledda regimskiftet i Libyen mot deras förre ledare Muammar Gaddafi.

Strömavbrotten har också lett till protester från den del av befolkningen som vill se ett regimskifte i landet.

Källa:
Maduro announces 30-day power rationing as Venezuela is gripped by blackouts


  • Publicerad:
    2019-04-01 19:15