GÖTEBORG/GOTHENBURG. Här följer ny information gällande demonstrationen på lördag. Here follows new information about the demonstration on Saturday.

Med anledning av Motståndsrörelsens överklagan och begäran om inhibition av Förvaltningsrättens beslut om ändrad färdväg följer här ny information om lördagens demonstration i Göteborg.

VIKTIG INFORMATION OM DEMONSTRATIONEN PÅ LÖRDAG!
Då vi inväntar svar på inhibitionsyrkandet är det i nuläget inte helt säkert om det fortfarande är den tidigare uppgivna samlingsplatsen och samlingstiden som gäller eller om vi kommer att gå ut med en ny. Samtliga deltagare bör dock redan nu ställa in sig på att vara i Göteborg minst en timme tidigare, alltså klockan 11, för säkerhets skull. Mer information om allt detta kommer komma senare i veckan på Nordfront.se och Revoltera.nu och det är oerhört viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som händer. Klart är att demonstrationen kommer att bli av och att den kommer bli lika massiv och episk som vi utlovat.

Alla till Göteborg!

The Nordic Resistance Movement has appealed the decision of the administrative court to change the route of our demonstration and demanded an inhibition. Due to this ongoing legal process we have some new information about the demo.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE DEMONSTRATION ON SATURDAY!
Since we are awaiting the result of the inhibition demand, we can not definitely state that the time and place for the start of the demo. A new time and place for gathering up before the demo may be announced. Therefore all participants should prepare to be in Gothenburg at least an hour earlier, that is at 11:00 hours. More information regarding these developments will be published at Nordfront.se and Revoltera.nu later this week and it is of outmost importance to keep up with what’s going on. It remains an absolute certainly that the demonstration will take place and it will be as massive and epic as promised.

Everyone to Gothenburg!


  • Publicerad:
    2017-09-28 23:00