HISTORIA I American Krogans dokumentär får vi se de många olika konflikterna mellan visigoterna och judarna på den Iberiska halvön under 500 – 700-talet.

Visigoterna var ett folk som hade ett visst skandinaviskt påbrå och hade valt den kristna religionen. De etablerade ett rike på den Iberiska halvön mellan 500 – 700-talet. Användaren American Krogan har gjort en flera timmar lång dokumentär om relationerna mellan de visigotiska kungarna, prästerskapet och judarna.

I dokumentären tar han upp de olika källorna, vilka lagar som infördes och om de följdes. Han tar upp de kristnas behandling av judarna där de mest troligen tvångskonverterade eller skapade ekonomiska incitament mot judarna så att de skulle ansluta sig till den kristna tron.

Dokumentären behandlar även hur judar förslavade kristna och omskar dem med troligen religiös motivering. För att stävja detta beteende skrevs det allt hårdare lagar mot den judiska gruppen. Dokumentären slutar när det visigotiska riket upphör strax efter 700-talet, den judiska gruppen har då allierat sig med de muslimska inkräktarna som snabbt erövrade i princip hela Iberiska halvön.