UTRIKES. En majoritet av vita amerikaner upplever att de diskrimineras på grund av sin etnicitet, visar en opinionsundersökning från USA.

Det är en studie från Robert Wood Johnson Foundation och Harvard T.H. Chan School of Public Health som frågar amerikanska medborgare av olika etniciteter om de känner sig diskriminerade på grund av deras ursprung.

Studien har publicerats av radiokanalen NPR och visar att de flesta amerikaner, oavsett etnisk tillhörighet, upplever att sin grupp är diskriminerade.

På frågan om de tillfrågade upplever att deras grupp diskrimineras i USA idag svarade 55 procent av de tillfrågade vita amerikanerna ja. Motsvarande siffra hos andra folkgrupper: Afroamerikaner 92 procent; latinamerikaner 78 procent; ursprungsinvånare 75 procent, asiat-amerikaner 61 procent; HBTQ-personer 90 procent.

Källa:
Poll: Most Americans Think Their Own Group Faces Discrimination


  • Publicerad:
    2017-11-25 18:05