USA. Hela 31 procent av USA:s befolkning tror att ett inbördeskrig kommer bryta ut under de närmaste fem åren. Detta visar en färsk undersökning.

Snart dags igen? (CC0 Public Domain)

Enligt en undersökning genomförd av Pulse Opinion Research, LLC, tror 31 procent av befolkningen i USA att ett inbördeskrig sannolikt kommer bryta ut någon gång under de närmaste fem åren. 11 procent av dem säger att det är ”mycket sannolikt”. Bara 29 procent av de tillfrågade tror att det är helt otänkbart.

Bland de demokratiska väljarna är 37 procent oroade för ett inbördeskrig, medan siffran är 32 procent bland republikanska väljare och 26 procent bland väljare som ej tillhör något av de två stora partierna. Totalt är även 59 procent av väljarna oroade över att politiska motståndare till president Donald Trump ska ta till våld, något de dock redan gjort vid ett flertal tillfällen.

Andelen människor som tror att ett inbördeskrig kommer bryta ut i USA under de närmaste åren skiljer sig markant beroende på den tillfrågades ras. Bland den svarta befolkningen tror 44 procent att ett inbördeskrig kommer bryta ut inom kort medan endast 28 procent av de vita tror samma sak. Bland övriga raser ligger siffran på 36 procent.

Källa:
31% Think U.S. Civil War Likely Soon


  • Publicerad:
    2018-06-30 15:20