USA. Även på andra sidan Atlanten existerar värdeladdade nyspråksord för att göra befolkningen positivt inställd till det ”mångkulturella” samhället.

luRYBXn

Begreppet nyspråk förekommer i George Orwells framtidsroman ”1984” som ett verktyg för det totalitära samhället att dupera befolkningen. I dagens verklighet använder massmedia en mängd spännande värdeladdade nyspråksord som syftar till att manipulera och vägleda läsaren i önskad riktning, inte minst i nyhetsrapporteringen som egentligen ska vara objektiv.

Exempel på dessa är utsatta områden för mångkulturella förorter med hög invandringsbrottslighet eller ensamkommande flyktingbarn för personer som ofta är varken ensamkommande, flyktingar eller barn. Numera finns även ensamflyende barn som ytterligare ska poängtera att det rör sig om en flykt. För invandrare som befinner sig i landet illegalt och inte har flyktingstatus används det felaktiga och vilseledande begreppet papperslösa flyktingar. Ibland kallas illegala invandrare också för irreguljära invandrare.

Men fenomenet är inte enbart svensk utan existerar också i andra västerländska länder där de styrande har svårt att övertyga befolkningen om det positiva med ett ”mångkulturellt” samhälle. I USA har Vita huset nu lanserat en ny propagandaterm för illegala invandrare – ”Americans-in-Waiting”.

I USA är den illegala invandringen så massiv och oönskad att civila amerikaner börjat patrullera gränsen till Mexiko. ”Illegal immigrant” är ett så vanligt begrepp att till och med media använder det och dessutom reagerat på att Vita huset lanserat begreppet. Men illegal invandrare kommer nu vara ett dött begrepp om Vita huset får bestämma.

”Dessa kvinnor och män är amerikaner-i-väntande, vars familjer ofta fastnar flera år i långa Green Card-processer som ett resultat av ett förstört invandringssystem”, skriver Vita huset i ett pressmeddelande som går under namnet Taking Action to Unlock the Economic Contributions of Americans-in-Waiting. I pressmeddelandet framgår att Barack Obama vill förenkla systemet för dessa ”högutbildade arbetare, studenter och entrepenörer” som väller in i landet. Vita husets nya plan för ”amerikaner-i-väntande” är författad av judarna Shaun Donovan och Jeff Zients.

”Svenskar-i-väntande” – snart i en svensk mainstream-tidning nära dig.

Civila amerikaner patrullerar gränsen för att stoppa "amerikaner-i-väntande".

Civila amerikaner patrullerar gränsen för att stoppa ”amerikaner-i-väntande”.

Källa:
Taking Action to Unlock the Economic Contributions of Americans-in-Waiting
White House calls illegal immigrants ‘Americans-in-waiting’


  • Publicerad:
    2015-02-26 09:30