Nyligen arrangerade ANC en konferens om policyfrågor. På konferensen uttryckte Sydafrikas president Jacob Zuma bland annat en önskan om att svarta ska ta över makten över de vitas del av den sydafrikanska ekonomin.

Sydafrikas president Jacob Zuma

I Sydafrika har den svarta majoriteten sedan tidigare röstat fram en politisk ledning som ser till att staten köper mark av vita för att sedan distribuera den till svarta. Jacob Zuma tycker dock att denna landreform går för långsamt och vill nu ändra den nuvarande policyn som säger att köpare och säljare ska vara villiga att köpa och sälja. Han vill inte gå in på detaljer hur det ska gå till, men det är svårt att se hur det i praktiken skulle kunna innebära något annat än att staten konfiskerar land av vita och ger det till svarta.

Ronald Lamola, ledare för ANC:s ungdomsorganisation (ANCYL), har däremot öppet sagt att han och ungdomsförbundet kommer arbeta för just det. ”Den enda lösningen är expropriation utan kompensation”, har Lamola sagt. Om vita i Sydafrika inte frivilligt lämnar över sin mark till fattiga negrer hotade Lamola med att det kunde uppstå ”landinvasioner” liknande de i Zimbabwe. Vid ett sådant scenario skulle han inte heller garantera säkerheten för de vita farmarna.

Att vissa i Sydafrika nu börjar hota om att göra samma sak som i Zimbabwe, tyder på att de har dåligt minne eller är svagbegåvade. När negrerna i Zimbabwe skulle ta över Zimbabwes jordbruk från de tidigare vita farmarna gick det åt skogen. Zimbabwe, som under eran med vita jordbrukare kallades för södra Afrikas ”brödkorg”, har numera problem med att föda sin egen befolkning. Runt 45% av befolkningen i Zimbabwe sägs vara undernärda.


  • Publicerad:
    2012-06-27 21:42