SYDAFRIKA. Sedan ANC tog makten i Sydafrika 1994 så har flera tusentals vita sydafrikaner mördats av svarta rasister och plundrare — ofta påhejade av landets elit. Nu har ett upprop startats med syfte att ge landets vita minoritet rätten att återvända till Europa.

Det är inte bara vita farmare och deras familjer som systematiskt mördas av svarta sydafrikaner. Enligt antifolkmordsorganisationen Genocide Watch och andra experter så mördas tiotals vita varje dag, även kvinnor och barn.

Ledande politiker i landet, däribland president Jacob Zuma, har också uppmanat till mord på vita och offentligt sjungit sånger om att landets boer borde skjutas. Ledande svarta sydafrikaner förespråkar även att den vita befolkningens egendomar ska beslagtas.

På grund av dessa faktorer och det faktum att många vita sydafrikaner idag lever i misär och fattigdom så har Rodrigo Herhaus de Campos, boende i Brasilien, startat en petition som han uppmanar alla att skriva på.

Petitionens mål är att ge rätt och möjlighet till vita sydafrikaner att återvända till Europa, på samma sätt som Israel låter judar från världens alla hörn återvända dit, han skriver:

I dagsläget så får många vita sydafrikaner som ansöker om medborgarskap i europeiska länder som Nederländerna eller Storbritannien avslag. Många av dessa vita sydafrikaner som söker medborgarskap är direkta ättlingar till samma europeiska nationer som nu förkastar dem.

Herhaus de Campos menar att även vita i Zimbabwe och Namibia bör ges möjlighet att återvända till Europa om de önskar, då de befinner sig i en liknande situation som de vita i Sydafrika.

I skrivande stund har drygt 20 000 personer skrivit under petitionen. Det uppsatta målet är 25 000.

Här går det att skriva under petitionen.


  • Publicerad:
    2015-05-25 16:30