Dagens datum 12 april: Denna dag 1941 erövrade SS-kaptenen Fritz Klingenberg med tio soldater den jugoslaviska huvudstaden Belgrad.

Jugoslavien hade den 25 mars 1941 signerat den så kallade Axelpakten, en militärallians mellan framförallt Tyskland, Italien och Japan. Undertecknandet föll inte vissa jugoslaviska officerare i smaken, som vid denna tid var under starkt inflytande från Storbritannien. Bara dagar efter att den jugoslaviska regenten signerat dokumentet ledde dessa officerare en statskupp och ogiltigförklarade Jugoslaviens medlemskap i Axelpakten. I Berlin kunde man inte riskera att Storbritannien skulle få ett fotfäste på kontinenten och en plan för att återställa ordningen i Jugoslavien utformades snabbt. Fälttåget mot Jugoslavien inleddes 6 april 1941.

Fullt mobiliserad hade den jugoslaviska armén en respektingivande styrka på över 1 miljon soldater, 4000 artilleripjäser, 500 stridsflygplan och 200 stridsvagnar. Då stora delar av den multietniska jugoslaviska armén såg sina ”landsmän” som större fiender än de invaderande tyskarna, deserterade stora mängder av trupperna innan striderna ens hade börjat. Mot Tyskland kunde Jugoslavien ställa upp runt 700 000 soldater.

Fritz Klingenberg

Fritz Klingenberg

SS-Hauptsturmführer Fritz Klingenberg, en av de första som fick sin officersutbildning vid SS-Junkerschule Bad Tölz, var vid tiden för det jugoslaviska fälttåget kompanichef i den motoriserade SS-divisionen Reichs motorcykelbataljon. Som divisionens mest rörliga enhet agerade bataljonen förtrupp och spaningsförband i framryckningen mot den jugoslaviska huvudstaden. Tack vare det blöta vårvädret var de jugoslaviska vägarna extremt svårframkomliga och den jugoslaviska armén hade sprängt ett stort antal broar som drog ner framryckningstakten än mer. I en kapplöpning med grannförbandet, arméns elitregemente Großdeutschland, pressade Klingenberg sina män till det yttersta. Under kvällen den 11 april hittade kompaniet en hel bro över Vlasecki-kanalen och kunde därför avancera ytterligare 20 kilometer, och anlände vid midnatt till staden Pancevo 15 km från Belgrad. Dagen efter avancerade Klingenbergs män, trots utmattning, vidare men hindrades tillfälligt då det inte fanns någon bro över floden Tamis, ett biflöde till den av vårfloden mycket breda Donau. Förtrupperna från Großdeutschland hade vid det här laget hunnit i kapp SS-kompaniet. Det enda man kunde göra i detta läge var att begära fram gummibåtar från divisionens pionjärbataljon och vänta. Turen skulle dock inte svika Klingenberg i detta läge, han fann nämligen en gammal och mycket bräcklig båt när han spanade av närområdet. Klingenberg bestämde sig för att ta denna båt över floderna, därefter talade han till sitt kompani och bad om frivilliga och alla kompaniets soldater räckte upp handen. Klingenberg valde ut tio av sina bästa män, allt som fick plats i båten.

Väl över Donau ryckte soldaterna in i Belgrad, häpnadsväckande nog utan fientligt motstånd. Vid den tyska ambassaden stötte SS-soldaterna på en folkmassa, som snabbt skingrades efter att två kulspruteställningar sattes upp till försvar av byggnaden. Med hjälp av personal på ambassaden fick Klingenberg kontakt med Belgrads borgmästare och krävde stadens omedelbara kapitulation. Borgmästaren kapitulerade!

klingenberg-kapitulation

Klingenberg i Belgrad

Mindre än en vecka senare kapitulerade Jugoslavien villkorslöst. Fälttåget hade tagit 11 dagar, och de totala tyska förlusterna uppgick till 151 stupade soldater.
Klingenberg dekorerades personligen av Adolf Hitler med Riddarkorset för sina insatser denna dag.

klingenberg-hitler

Adolf Hitler och Fritz Klingenberg

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-12.


  • Publicerad:
    2017-04-12 00:10