HÄLSA. Flockimmunitet är sedan i november en benämning på en viss grad av vaccination av befolkningen.

Den judiske läkaren Eli David har uppmärksammat att Världshälso-organisationen WHO har bytt definition av begreppet flockimmunitet, utan att detta har rapporterats i en omfattning som ens kommit läkare till del.

I somras definierade WHO flockimmunitet på följande vis:

Flockimmunitet är det indirekta skyddet mot en smittsam sjukdom som händer när en population är immun antingen genom vaccination eller att immunitet utvecklats genom tidigare infektion. Detta innebär att även människor som inte har smittats, eller i vilka en infektion inte har utlöst ett immunsvar, är de skyddade eftersom människor omkring dem som är immuna kan fungera som buffertar mellan dem och en smittad person. Tröskeln för att fastställa flockimmunitet för COVID-19 är ännu inte klart.

I oktober tog WHO bort definitionen av att flockimmunitet kan uppnås naturligt och organiskt genom att människor som blivit smittade spontant kan utveckla antikroppar som skyddar dem mot sjukdomstillstånd.

Numera kan flockimmunitet enligt WHO endast uppnås via teknisk assistans, med hjälp av massvaccinationer:

”Flockimmunitet”, även kallad ”befolkningsimmunitet”, är ett begrepp som används för vaccinering, där en population kan skyddas från ett visst virus om en tröskel för vaccination uppnås.

Flockimmunitet uppnås genom att skydda människor från ett virus, inte genom att utsätta dem för det. Läs generaldirektörens tal 12 oktober för mer detaljer.

Vacciner tränar vårt immunsystem att utveckla antikroppar, precis som kan hända när vi utsätts för en sjukdom men – vilket är avgörande – vacciner fungerar utan att vi blir sjuka. Vaccinerade människor skyddas från att få sjukdomen i fråga. Besök vår webbsida på COVID-19 och vacciner för mer information.

Doktor Eli David kommenterar WHO:s schackrande med medicinska definitioner:

WHO:s Sanningsministerium ändrar medicinska fakta. Otroligt.

År 2010 – mitt under den pågående svininfluensan – ändrade WHO definitionen av begreppet ”pandemi” så att svininfluensan skulle betraktas som en pandemi. Detta utlöste bland annat ett pliktköp för Sverige att köpa in svininfluensavaccin till hela befolkningen, enligt då rådande avtal och bestämmelser.


  • Publicerad:
    2020-12-27 11:40