ANTI-GLOBALISM Exit WHO:s manifestation i Stockholm under söndagen kännetecknades förutom av stor variation på deltagarnas ålder, etnicitet och politiska färg även av många initierade talare.

Söndagens anti-WHO manifestation på Södermalm i Stockholm samlade bortåt sjuhundra demonstranter i en brokig skara med avseende på etnicitet, politisk färg och ålder. Som arrangör stod papaplygruppen Exit WHO som samlar partiet Mod och organisationerna Läkaruppropet samt Sjuksköterskeuppropet. Huvudteman för dagen var:

  • en protest mot den pågående och eskalerande utvecklingen av Världshälsoorganisationen WHO i riktning emot en överstatlig myndighet med dikterande beslutanderätt.
  • en uppmaning till Sverige att lämna denna organisation innan landet nästa vår fråntas det som finns kvar av dess suveränitet.

Nordfronts reporter på plats vittnade om god stämning kombinerat med bristande mötesdisciplin och därav orsakad förvirring när demonstrationståget sakta började röra sig framåt från samlingsplatsen i Tjurbergsparken på Södermalm strax efter klockan tre på eftermiddagen. Marschvägen till näraliggande Medborgarplatsen var inte lång men när Götgatan skulle korsas tvingades annars obemärkta poliser stoppa biltrafiken.

Från den välkända trappan till Medborgarplatsens Medborgarhus skulle nu en lång rad talare göra sin röst hörd – en majoritet av dem forskare och väl etablerade experter inom sina respektive områden.

Med undantag för några få politiker med förkärlek till kliché-bemängda utläggningar om värdet av ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” gav Nordfronts reporter på plats tummen upp för talarna, som i flera fall visade prov på kunskap, insikt, mod och handlingskraft.

Korta beskrivningar av sju tal

Forskaren, före detta SD-politikern och nuvarande politiska vilden Elsa Widding förklarade i sitt tal varför vi inte kan låta WHO bestämma över svenskars hälsa.

Läkaren Hans Zingmark från Läkaruppropet, specialist inom intern- och lungmedicin, talade om frihet och det fullkomligt makalösa i att våra politiker håller på att överlämna den politiska makten till en handfull multimiljardärer. Han uppmanade svenskarna till decentralisering samt till att skapa självförsörjande samhällen i samhället.

Meryl Nass, MD från USA och specialist inom internmedicin, äntrade talarstolen iförd foliehatt och yttrandes orden ”om du inte är en konspirationsteoretiker idag så är du inte uppmärksam nog”. Hon talade om de frihetsinskränkande konsekvenserna av WHO:s förestående bindande fördrag och visade vilka skadliga medicinska åtgärder som kommer påtvingas oss i organisationens jakt på ”potentiella patogener”. WHO står enligt Nass i begrepp att införa en aldrig tidigare skådad minutiös övervakning av alla sociala medier, för det ska inte få finnas några andra åsikter om medicin än dem som denna globalistorganisation omfattar. Detta framstår som en ytterligare förvärring av ett redan existerande mönster.

Pierre Kory, MD från USA och specialist inom lung- och intensivvårdsmedicin, berättade om konsekvenserna att han i en bok samt i en lång rad föredrag berättat sanningen om läkemedlet ivermektin. Människor som ens pratat med honom har portats från sina plattformar, han har förlorat tillgång till samtliga betallösningar – och självaste presidenten har kallat honom ”en inhemsk terrorist”

Michéle Wilcox, sjuksköterskeuppropet , summerade WHO:s agerande under den så kallade coronapandemin och konstaterade ett beteende, som inte anstår en hälsoorganisation: Man lät låsa in de friska för de sjukas skull, folk blev pressade till experimentella injektioner och massmedia fick till uppgift att skrämma slag på folk med sin konstanta propaganda. WHO:s fördrag handlar enligt Wilcos inte om hälsa överhuvudtaget, utan enbart om makt och kontroll över medlemsstaterna.

Forskaren Sasha Latypova har 25 års erfarenhet av arbete för läkemedelsindustrin, bland annat bestående av kliniska prövningar åt bolag som Pfizer, Johnson & Johnson samt Astra Zeneca. 2020 lämnade hon för gott den industri som till hennes fasa bestämt sig för att i utbyte mot profit sätta människoliv på spel genom att lansera oprövade mRNA-vacciner. I sitt tal beskrev Latypova ”coronapandemin” i termer av en militär attack, ett krig mot människor fört av makten med hjälp av sjukvården. På samma gång framstod, menar hon, en del av de metoder som användes för att få folk att känna sig trygga med dessa preparat mer som ren fars.

Men Latypova talade även om PCR-testen som medvetet gjordes i för många cykler för att man skulle kunna hitta covid precis överallt. ”Pandemin” var en orkestrerad militär attack, och det första testet i en uppfostringskampanj syftande till folklig underkastelse. Tidigare har man styrt folk med rekommendationer, nu ser man sig nödgade att tvinga in restriktionerna i konstitutionen. WHOs tentakler sträcker sig enligt Latypova överallt, så det finns inga oberoende institutioner längre. Framöver måste folk återerövra sina liv och och sluta underkasta sig makten. Latypovas uppmaning ”Stop complying!” sammanfattar hennes budskap på ett kärnfullt sätt.

Andreas Sidkvist, partiledare för MoD, ägnade en del av sitt tal åt att diskutera styrelseskick, varvid han dels kom fram till att demokrati är det högsta stadiet som man alltid bör sträva emot, dels att frågor relaterade till den så kallade coronapademin medan denna antas ha pågått av politiker i Sverige och internationellt drevs på ett odemokratiskt sätt. Det hindrar inte att Sikvist också levererade en rad knivskarpa iakttagelser av hur WHO-underordnade politiker, tjänstemän och medier i Sverige och internationellt under pandemier och endemier manipulerat befolkningen till lydnad. Magdalena Anderssons teatrala framträdande i statstelevisionen under covidpandemin, där hon uppmanade tittarna att aldrig omfamna en ovaccinerad är ett exempel, tidningen SvD:s 2 år försenade publicering av en artikel om svininfluensa-vaccinets biverkningar ett annat.

Som det tredje kan man ta Världsorganisationens egna tjänstemäns lägliga omdefiniering av begreppet ”flockimmunitet” häromåret. Tidigare hade sådan uppnåtts när tillräckligt många smittats och därefter utvecklat en naturlig immunitet. Idag har flockimmunitet mot en smitta uppnåtts när tillräckligt många vaccinerat sig mot den.

En ovanlig gest av manifestationens arrangörer var att tilldela var och en av dagens talare en visselpipa – en symbol för genomförd insats som visselblåsare.

Nordfronts reporter på plats ger klart godkänt betyg till såväl själva manifestationen som till dess deltagare och talare.