EKONOMI Under de senaste två åren har två tredjedelar av allt producerat välstånd i världen hamnat hos en procent av världens rikaste miljardärer. Detta enligt en rapport från den internationella organisationen Oxfam.

Enligt en rapport från den internationella organisationen Ofxam har motsvarande 438 biljoner kronor [438 000 000 000 000 kronor. reds. anm.] genererats i världen sedan 2020. Av detta har 63 procent – eller cirka 270 biljoner kronor – hamnat hos den rikaste en procenten av människorna, vilket handlar om drygt 80 000 personer.

De övriga 99 procenten av människorna fick dela på resterande 166 biljoner, som alltså delats upp mellan cirka 8 miljarder människor. Miljardärernas rikedomar har enligt rapporten ökat med 2,7 miljarder dollar varje dag under de senaste två åren. Detta samtidigt som både antalet miljardärer och deras rikedomar har fördubblats under det senaste decenniet.

”En miljardär tjänar ungefär 1,7 miljoner dollar för varje 1 dollar av ny globalt välstånd som tjänas av en person bland de 90 procent fattigaste”, står det i rapporten som publicerats i samband med att ett nytt så kallat världsekonomiskt forum kommer att hållas av världens elit i Schweiz.

— Samtidigt som vanliga människor dagligen gör uppoffringar för grundläggande saker som mat har de superrika till och med överträffat sina vildaste drömmar. Bara två år in på detta decennium verkar det redan bli det bästa hittills för miljardärerna – ett storslaget 20-tal för världens rikaste, säger Oxfam Internationals chef Gabriela Bucher i en kommentar.

Enligt Bucher beror det på en generell internationell trend under de senaste decennierna med den ena skattesänkningen och förmånen efter den andra för storfinansen. Hon menar att man måste börja beskatta storfinansen för att sätta stopp på utvecklingen och fördela välståndet.

— Det är hög tid att slå hål på den förmånliga myten att skattesänkningar för de rikaste resulterar i att deras rikedomar på något sätt ”sipprar ner” till alla andra. 40 år av skattesänkningar för de superrika har bevisat att en stigande våg inte lyfter alla skepp – endast superyachter, säger Nucher.