Deras brottsregister innefattar allt ifrån våldtäkter, kvinnofridskränkning, grova misshandlar, narkotikabrott med mera. De har alla ett utvisningsbeslut på sig, men de tillåts ströva fritt i Sverige eftersom polisens utlänningsenheter inte lyckas visa ut dem.

Många av dessa grova brottslingar har vistats i Sverige i upp till tio år trots att de skall avvisas. Och eftersom de är dömda brottslingar med avvisningsbeslut är det i princip omöjligt att få nåd eller asyl i Sverige. Det betyder således att de heller inte får arbeta i Sverige. Sven-Åke Eriksson, kommissarie vid gränspolisenheten i Stockholm konstaterar därmed att man inte vet hur dessa personer försörjer sig. På andra håll har man kommit fram till hur det går till däremot.
– I Göteborg har vi två grovt kriminella som vi inte kunnat utvisa och som gång på gång åker fast för ny brottslighet, säger kommissarie Lars Skoglund.

Anledningen till att dessa kriminella främlingar inte utvisas är bland andra att deras hemländer, exempelvis Iran, Algeriet och Kuba, inte vill ta emot dem. Även att främlingarna saknar identitetshandlingar försvårar processen.
– De vägrar säga var de kommer ifrån eller så säger de att de tappat minnet, berättar Leif Jakobsson, inspektör vid utlänningsenheten i Örebro.

I Örebro arbetar man nu med att utvisa sju tidigare Kumlafångar varav några varit i Sverige i flera år. Polisen försöker med språkanalyser och fingeravtrycksregister eftersom de fortfarande inte har funnit till vilket land brottslingarna skall utvisas till. I Göteborg är antalet fria kriminella tio stycken och gränspolisenheten i Stockholm har just nu 15 personer vilka alla är dömda för grov brottslighet, men som man tvingats släppa från förvar eftersom det inte går att få ut dem ur landet.
– Vi är mycket oroade över att grova brottslingar går lösa i samhället på grund av att ambassader inte medverkar till att de skickas hem, säger kommissarier Sven-Åke Eriksson och fortsätter, jag tror inte att folk har kännedom om hur många personer det egentligen handlar om.

Allt som allt sitter 577 främlingar i fängelse i Sverige vilka skall utvisas efter avtjänat straff. Hur många av dem som kommer kunna utvisas vet ingen. Lejonparten av fängslade främliingar i Sverige kommer dock inte utvisas eftersom de har uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Så medan främlingarnas hemländer inte vill ta emot sina kriminella landsmän tvingas svenskarna acceptera att de fritt kan röra sig bland dem – med allt som kommer av det.


  • Publicerad:
    2006-12-07 00:00